Rank #2906
midas protocol  (MAS)
Midas Protocol (MAS)
$0,000770012236 19.3%
0,00000002 BTC 15.4%
0,00000030 ETH 11.5%
606 người thích điều này
$0,000635052684
Phạm vi 24H
$0,000770141367
Vốn hóa thị trường $246.305
KL giao dịch trong 24 giờ $39.824,96
Cung lưu thông 320.000.000
Tổng cung 500.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Midas Protocol XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-29 129,55 XAU 25,26 XAU 0,000000406048 XAU N/A
2022-01-28 119,12 XAU 42,09 XAU 0,000000401356 XAU 0,000000406048 XAU
2022-01-27 111,51 XAU 24,43 XAU 0,000000346540 XAU 0,000000401356 XAU
2022-01-26 117,21 XAU 25,75 XAU 0,000000366268 XAU 0,000000346540 XAU
2022-01-25 114,53 XAU 43,68 XAU 0,000000358902 XAU 0,000000366268 XAU
2022-01-24 121,21 XAU 23,50 XAU 0,000000383012 XAU 0,000000358902 XAU
2022-01-23 126,40 XAU 40,69 XAU 0,000000394952 XAU 0,000000383012 XAU
2022-01-22 107,93 XAU 35,47 XAU 0,000000336643 XAU 0,000000394952 XAU
2022-01-21 133,33 XAU 38,39 XAU 0,000000416037 XAU 0,000000336643 XAU
2022-01-20 129,43 XAU 33,95 XAU 0,000000409609 XAU 0,000000416037 XAU
2022-01-19 164,69 XAU 40,25 XAU 0,000000514616 XAU 0,000000409609 XAU
2022-01-18 150,06 XAU 40,59 XAU 0,000000468934 XAU 0,000000514616 XAU
2022-01-17 161,62 XAU 31,37 XAU 0,000000508926 XAU 0,000000468934 XAU
2022-01-16 169,47 XAU 31,58 XAU 0,000000529564 XAU 0,000000508926 XAU
2022-01-15 158,13 XAU 32,46 XAU 0,000000492172 XAU 0,000000529564 XAU
2022-01-14 154,16 XAU 32,84 XAU 0,000000481750 XAU 0,000000492172 XAU
2022-01-13 150,25 XAU 25,57 XAU 0,000000469522 XAU 0,000000481750 XAU
2022-01-12 176,71 XAU 34,89 XAU 0,000000551356 XAU 0,000000469522 XAU
2022-01-11 203,99 XAU 34,87 XAU 0,000000637464 XAU 0,000000551356 XAU
2022-01-10 190,47 XAU 24,60 XAU 0,000000597469 XAU 0,000000637464 XAU
2022-01-09 230,01 XAU 29,26 XAU 0,000000713918 XAU 0,000000597469 XAU
2022-01-08 232,92 XAU 29,46 XAU 0,000000724446 XAU 0,000000713918 XAU
2022-01-07 323,90 XAU 40,35 XAU 0,00000101 XAU 0,000000724446 XAU
2022-01-06 299,57 XAU 32,89 XAU 0,000000937722 XAU 0,00000101 XAU
2022-01-05 350,01 XAU 39,67 XAU 0,00000104 XAU 0,000000937722 XAU
2022-01-04 293,21 XAU 32,68 XAU 0,000000915659 XAU 0,00000104 XAU
2022-01-03 393,69 XAU 29,86 XAU 0,00000123 XAU 0,000000915659 XAU
2022-01-02 387,87 XAU 27,96 XAU 0,00000121 XAU 0,00000123 XAU
2022-01-01 377,63 XAU 36,83 XAU 0,00000118 XAU 0,00000121 XAU
2021-12-31 379,92 XAU 29,62 XAU 0,00000119 XAU 0,00000118 XAU
2021-12-30 336,76 XAU 30,49 XAU 0,00000105 XAU 0,00000119 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android