Rank #N/A
371 người thích điều này
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$435,82 -1.7%
0,00897335 BTC -2.8%
371 người thích điều này
$436,77
Phạm vi 24H
$461,63
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $91.692,16
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Mixin BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-05 0,000000000000 μBTC 2.699.471 μBTC 9.119,89 μBTC N/A
2021-12-04 0,000000000000 μBTC 225.235 μBTC 9.531,94 μBTC 9.119,89 μBTC
2021-12-03 0,000000000000 μBTC 34.650 μBTC 9.243,99 μBTC 9.531,94 μBTC
2021-12-02 0,000000000000 μBTC 307.762 μBTC 9.140,72 μBTC 9.243,99 μBTC
2021-12-01 0,000000000000 μBTC 551.741 μBTC 9.567,59 μBTC 9.140,72 μBTC
2021-11-30 0,000000000000 μBTC 784.002 μBTC 9.382,43 μBTC 9.567,59 μBTC
2021-11-29 0,000000000000 μBTC 590.736 μBTC 9.024,74 μBTC 9.382,43 μBTC
2021-11-28 0,000000000000 μBTC 555.900 μBTC 9.334,72 μBTC 9.024,74 μBTC
2021-11-27 0,000000000000 μBTC 1.308.468 μBTC 9.115,74 μBTC 9.334,72 μBTC
2021-11-26 0,000000000000 μBTC 476.512 μBTC 9.302,20 μBTC 9.115,74 μBTC
2021-11-25 0,000000000000 μBTC 548.688 μBTC 9.244,79 μBTC 9.302,20 μBTC
2021-11-24 0,000000000000 μBTC 560.016 μBTC 9.274,07 μBTC 9.244,79 μBTC
2021-11-23 0,000000000000 μBTC 996.822 μBTC 9.270,09 μBTC 9.274,07 μBTC
2021-11-22 0,000000000000 μBTC 612.582 μBTC 9.125,96 μBTC 9.270,09 μBTC
2021-11-21 0,000000000000 μBTC 652.949 μBTC 8.776,93 μBTC 9.125,96 μBTC
2021-11-20 0,000000000000 μBTC 564.423 μBTC 8.831,08 μBTC 8.776,93 μBTC
2021-11-19 0,000000000000 μBTC 345.019 μBTC 8.603,92 μBTC 8.831,08 μBTC
2021-11-18 0,000000000000 μBTC 603.179 μBTC 8.600,39 μBTC 8.603,92 μBTC
2021-11-17 0,000000000000 μBTC 983.049 μBTC 8.480,45 μBTC 8.600,39 μBTC
2021-11-16 0,000000000000 μBTC 526.515 μBTC 8.580,49 μBTC 8.480,45 μBTC
2021-11-15 0,000000000000 μBTC 534.902 μBTC 8.614,62 μBTC 8.580,49 μBTC
2021-11-14 0,000000000000 μBTC 518.562 μBTC 8.785,85 μBTC 8.614,62 μBTC
2021-11-13 0,000000000000 μBTC 561.631 μBTC 8.398,97 μBTC 8.785,85 μBTC
2021-11-12 0,000000000000 μBTC 573.292 μBTC 8.484,76 μBTC 8.398,97 μBTC
2021-11-11 0,000000000000 μBTC 968.128 μBTC 8.365,95 μBTC 8.484,76 μBTC
2021-11-10 0,000000000000 μBTC 1.561.843 μBTC 8.397,68 μBTC 8.365,95 μBTC
2021-11-09 0,000000000000 μBTC 1.032.006 μBTC 8.838,89 μBTC 8.397,68 μBTC
2021-11-08 0,000000000000 μBTC 1.714.802 μBTC 9.358,68 μBTC 8.838,89 μBTC
2021-11-07 0,000000000000 μBTC 2.099.460 μBTC 8.210,31 μBTC 9.358,68 μBTC
2021-11-06 0,000000000000 μBTC 885.660 μBTC 7.458,87 μBTC 8.210,31 μBTC
2021-11-05 0,000000000000 μBTC 1.130.699 μBTC 7.405,64 μBTC 7.458,87 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android