Rank #N/A
367 người thích điều này
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$546,96 2.2%
0,00955010 BTC 1.8%
367 người thích điều này
$526,05
Phạm vi 24H
$553,99
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $28.787,31
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Mixin DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-01 0,000000000000 kr. 206.391 kr. 3.578,97 kr. N/A
2021-11-30 0,000000000000 kr. 298.502 kr. 3.572,29 kr. 3.578,97 kr.
2021-11-29 0,000000000000 kr. 222.866 kr. 3.404,75 kr. 3.572,29 kr.
2021-11-28 0,000000000000 kr. 199.211 kr. 3.345,17 kr. 3.404,75 kr.
2021-11-27 0,000000000000 kr. 462.261 kr. 3.220,45 kr. 3.345,17 kr.
2021-11-26 0,000000000000 kr. 186.248 kr. 3.635,83 kr. 3.220,45 kr.
2021-11-25 0,000000000000 kr. 208.321 kr. 3.509,99 kr. 3.635,83 kr.
2021-11-24 0,000000000000 kr. 213.584 kr. 3.537,03 kr. 3.509,99 kr.
2021-11-23 0,000000000000 kr. 371.800 kr. 3.457,60 kr. 3.537,03 kr.
2021-11-22 0,000000000000 kr. 239.295 kr. 3.564,91 kr. 3.457,60 kr.
2021-11-21 0,000000000000 kr. 258.130 kr. 3.469,78 kr. 3.564,91 kr.
2021-11-20 0,000000000000 kr. 216.964 kr. 3.394,66 kr. 3.469,78 kr.
2021-11-19 0,000000000000 kr. 128.129 kr. 3.195,21 kr. 3.394,66 kr.
2021-11-18 0,000000000000 kr. 239.781 kr. 3.418,90 kr. 3.195,21 kr.
2021-11-17 0,000000000000 kr. 390.773 kr. 3.371,08 kr. 3.418,90 kr.
2021-11-16 0,000000000000 kr. 220.379 kr. 3.591,46 kr. 3.371,08 kr.
2021-11-15 0,000000000000 kr. 227.906 kr. 3.670,44 kr. 3.591,46 kr.
2021-11-14 0,000000000000 kr. 217.749 kr. 3.689,26 kr. 3.670,44 kr.
2021-11-13 0,000000000000 kr. 235.039 kr. 3.514,92 kr. 3.689,26 kr.
2021-11-12 0,000000000000 kr. 242.418 kr. 3.587,80 kr. 3.514,92 kr.
2021-11-11 0,000000000000 kr. 407.163 kr. 3.518,44 kr. 3.587,80 kr.
2021-11-10 0,000000000000 kr. 673.518 kr. 3.621,35 kr. 3.518,44 kr.
2021-11-09 0,000000000000 kr. 447.963 kr. 3.836,70 kr. 3.621,35 kr.
2021-11-08 0,000000000000 kr. 697.057 kr. 3.804,25 kr. 3.836,70 kr.
2021-11-07 0,000000000000 kr. 831.580 kr. 3.252,04 kr. 3.804,25 kr.
2021-11-06 0,000000000000 kr. 348.323 kr. 2.933,52 kr. 3.252,04 kr.
2021-11-05 0,000000000000 kr. 448.116 kr. 2.934,99 kr. 2.933,52 kr.
2021-11-04 0,000000000000 kr. 521.773 kr. 2.576,58 kr. 2.934,99 kr.
2021-11-03 0,000000000000 kr. 550.167 kr. 2.549,20 kr. 2.576,58 kr.
2021-11-02 0,000000000000 kr. 152.758 kr. 2.487,88 kr. 2.549,20 kr.
2021-11-01 0,000000000000 kr. 178.424 kr. 2.470,03 kr. 2.487,88 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android