Rank #N/A
372 người thích điều này
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$441,68 -0.9%
0,00901394 BTC -0.8%
372 người thích điều này
$435,01
Phạm vi 24H
$461,63
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $4.975,94
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Mixin DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-06 0,000000000000 DOT 229,843 DOT 15,697521 DOT N/A
2021-12-05 0,000000000000 DOT 4.530 DOT 15,305214 DOT 15,697521 DOT
2021-12-04 0,000000000000 DOT 356,840 DOT 15,101474 DOT 15,305214 DOT
2021-12-03 0,000000000000 DOT 54,783 DOT 14,615028 DOT 15,101474 DOT
2021-12-02 0,000000000000 DOT 479,424 DOT 14,239189 DOT 14,615028 DOT
2021-12-01 0,000000000000 DOT 827,177 DOT 14,343831 DOT 14,239189 DOT
2021-11-30 0,000000000000 DOT 1.219 DOT 14,587471 DOT 14,343831 DOT
2021-11-29 0,000000000000 DOT 949,040 DOT 14,498577 DOT 14,587471 DOT
2021-11-28 0,000000000000 DOT 867,374 DOT 14,565013 DOT 14,498577 DOT
2021-11-27 0,000000000000 DOT 2.032 DOT 14,157919 DOT 14,565013 DOT
2021-11-26 0,000000000000 DOT 712,857 DOT 13,915996 DOT 14,157919 DOT
2021-11-25 0,000000000000 DOT 818,698 DOT 13,794175 DOT 13,915996 DOT
2021-11-24 0,000000000000 DOT 789,608 DOT 13,076203 DOT 13,794175 DOT
2021-11-23 0,000000000000 DOT 1.424 DOT 13,245224 DOT 13,076203 DOT
2021-11-22 0,000000000000 DOT 852,198 DOT 12,695648 DOT 13,245224 DOT
2021-11-21 0,000000000000 DOT 928,408 DOT 12,479646 DOT 12,695648 DOT
2021-11-20 0,000000000000 DOT 794,752 DOT 12,434851 DOT 12,479646 DOT
2021-11-19 0,000000000000 DOT 503,488 DOT 12,555761 DOT 12,434851 DOT
2021-11-18 0,000000000000 DOT 855,488 DOT 12,197915 DOT 12,555761 DOT
2021-11-17 0,000000000000 DOT 1.446 DOT 12,474283 DOT 12,197915 DOT
2021-11-16 0,000000000000 DOT 749,173 DOT 12,209091 DOT 12,474283 DOT
2021-11-15 0,000000000000 DOT 752,384 DOT 12,117166 DOT 12,209091 DOT
2021-11-14 0,000000000000 DOT 708,649 DOT 12,006430 DOT 12,117166 DOT
2021-11-13 0,000000000000 DOT 784,186 DOT 11,727190 DOT 12,006430 DOT
2021-11-12 0,000000000000 DOT 779,963 DOT 11,543498 DOT 11,727190 DOT
2021-11-11 0,000000000000 DOT 1.340 DOT 11,576300 DOT 11,543498 DOT
2021-11-10 0,000000000000 DOT 2.059 DOT 11,069505 DOT 11,576300 DOT
2021-11-09 0,000000000000 DOT 1.306 DOT 11,183546 DOT 11,069505 DOT
2021-11-08 0,000000000000 DOT 2.069 DOT 11,292493 DOT 11,183546 DOT
2021-11-07 0,000000000000 DOT 2.483 DOT 9,710590 DOT 11,292493 DOT
2021-11-06 0,000000000000 DOT 1.042 DOT 8,778499 DOT 9,710590 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android