Rank #N/A
372 người thích điều này
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$447,03 2.6%
0,00913506 BTC 2.3%
372 người thích điều này
$426,33
Phạm vi 24H
$451,47
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $14.663,76
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Mixin EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-06 0,000000000000 EOS 2.150 EOS 146,866 EOS N/A
2021-12-05 0,000000000000 EOS 42.490 EOS 143,548 EOS 146,866 EOS
2021-12-04 0,000000000000 EOS 3.171 EOS 134,196 EOS 143,548 EOS
2021-12-03 0,000000000000 EOS 494,232 EOS 131,851 EOS 134,196 EOS
2021-12-02 0,000000000000 EOS 4.412 EOS 131,040 EOS 131,851 EOS
2021-12-01 0,000000000000 EOS 7.856 EOS 136,221 EOS 131,040 EOS
2021-11-30 0,000000000000 EOS 11.312 EOS 135,371 EOS 136,221 EOS
2021-11-29 0,000000000000 EOS 8.561 EOS 130,783 EOS 135,371 EOS
2021-11-28 0,000000000000 EOS 7.824 EOS 131,379 EOS 130,783 EOS
2021-11-27 0,000000000000 EOS 18.284 EOS 127,380 EOS 131,379 EOS
2021-11-26 0,000000000000 EOS 6.619 EOS 129,215 EOS 127,380 EOS
2021-11-25 0,000000000000 EOS 7.614 EOS 128,281 EOS 129,215 EOS
2021-11-24 0,000000000000 EOS 7.605 EOS 125,934 EOS 128,281 EOS
2021-11-23 0,000000000000 EOS 13.580 EOS 126,292 EOS 125,934 EOS
2021-11-22 0,000000000000 EOS 8.447 EOS 125,832 EOS 126,292 EOS
2021-11-21 0,000000000000 EOS 8.988 EOS 120,818 EOS 125,832 EOS
2021-11-20 0,000000000000 EOS 7.626 EOS 119,314 EOS 120,818 EOS
2021-11-19 0,000000000000 EOS 4.807 EOS 119,869 EOS 119,314 EOS
2021-11-18 0,000000000000 EOS 8.329 EOS 118,762 EOS 119,869 EOS
2021-11-17 0,000000000000 EOS 13.658 EOS 117,819 EOS 118,762 EOS
2021-11-16 0,000000000000 EOS 6.969 EOS 113,576 EOS 117,819 EOS
2021-11-15 0,000000000000 EOS 7.018 EOS 113,019 EOS 113,576 EOS
2021-11-14 0,000000000000 EOS 6.657 EOS 112,792 EOS 113,019 EOS
2021-11-13 0,000000000000 EOS 7.423 EOS 111,005 EOS 112,792 EOS
2021-11-12 0,000000000000 EOS 7.543 EOS 111,640 EOS 111,005 EOS
2021-11-11 0,000000000000 EOS 12.999 EOS 112,331 EOS 111,640 EOS
2021-11-10 0,000000000000 EOS 20.229 EOS 108,766 EOS 112,331 EOS
2021-11-09 0,000000000000 EOS 14.284 EOS 122,339 EOS 108,766 EOS
2021-11-08 0,000000000000 EOS 23.603 EOS 128,817 EOS 122,339 EOS
2021-11-07 0,000000000000 EOS 29.008 EOS 113,441 EOS 128,817 EOS
2021-11-06 0,000000000000 EOS 11.962 EOS 100,740 EOS 113,441 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android