🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$155,16 2.4%
0,00845177 BTC -1.9%
172 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$807.574
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$149,38 / $157,57
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-30 0,00000000 Rp 16.386.877.333 Rp 2.185.533 Rp N/A
2020-11-29 0,00000000 Rp 16.115.807.752 Rp 2.158.186 Rp 2.185.533 Rp
2020-11-28 0,00000000 Rp 9.987.190.403 Rp 2.115.544 Rp 2.158.186 Rp
2020-11-27 0,00000000 Rp 4.304.993.201 Rp 2.150.020 Rp 2.115.544 Rp
2020-11-26 0,00000000 Rp 19.986.492.239 Rp 2.363.489 Rp 2.150.020 Rp
2020-11-25 0,00000000 Rp 10.891.216.072 Rp 2.379.564 Rp 2.363.489 Rp
2020-11-24 0,00000000 Rp 19.267.593.220 Rp 2.253.584 Rp 2.379.564 Rp
2020-11-23 0,00000000 Rp 15.616.173.174 Rp 2.175.495 Rp 2.253.584 Rp
2020-11-22 0,00000000 Rp 13.697.334.653 Rp 2.253.529 Rp 2.175.495 Rp
2020-11-21 0,00000000 Rp 17.518.089.072 Rp 2.069.754 Rp 2.253.529 Rp
2020-11-20 0,00000000 Rp 16.895.073.577 Rp 1.987.488 Rp 2.069.754 Rp
2020-11-19 0,00000000 Rp 16.443.373.395 Rp 1.990.063 Rp 1.987.488 Rp
2020-11-18 0,00000000 Rp 15.388.462.437 Rp 1.970.756 Rp 1.990.063 Rp
2020-11-17 0,00000000 Rp 14.418.904.651 Rp 1.922.135 Rp 1.970.756 Rp
2020-11-16 0,00000000 Rp 12.264.417.264 Rp 1.923.713 Rp 1.922.135 Rp
2020-11-15 0,00000000 Rp 14.699.957.743 Rp 1.911.528 Rp 1.923.713 Rp
2020-11-14 0,00000000 Rp 14.729.037.014 Rp 1.986.211 Rp 1.911.528 Rp
2020-11-13 0,00000000 Rp 14.551.216.372 Rp 1.913.248 Rp 1.986.211 Rp
2020-11-12 0,00000000 Rp 14.196.294.480 Rp 1.907.392 Rp 1.913.248 Rp
2020-11-11 0,00000000 Rp 14.057.485.219 Rp 1.860.420 Rp 1.907.392 Rp
2020-11-10 0,00000000 Rp 12.607.986.178 Rp 1.904.675 Rp 1.860.420 Rp
2020-11-09 0,00000000 Rp 6.500.435.470 Rp 1.931.374 Rp 1.904.675 Rp
2020-11-08 0,00000000 Rp 12.111.116.246 Rp 1.888.502 Rp 1.931.374 Rp
2020-11-07 0,00000000 Rp 16.325.480.247 Rp 1.900.452 Rp 1.888.502 Rp
2020-11-06 0,00000000 Rp 17.173.983.245 Rp 1.899.047 Rp 1.900.452 Rp
2020-11-05 0,00000000 Rp 15.088.363.841 Rp 1.877.701 Rp 1.899.047 Rp
2020-11-04 0,00000000 Rp 14.157.407.210 Rp 1.935.337 Rp 1.877.701 Rp
2020-11-03 0,00000000 Rp 15.062.097.501 Rp 1.958.423 Rp 1.935.337 Rp
2020-11-02 0,00000000 Rp 14.198.406.372 Rp 1.967.491 Rp 1.958.423 Rp
2020-11-01 0,00000000 Rp 15.569.797.017 Rp 1.925.697 Rp 1.967.491 Rp
2020-10-31 0,00000000 Rp 15.681.528.087 Rp 1.930.923 Rp 1.925.697 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android