👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$231,15 3,2%
1,38468597 ETH 2,8%
143 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.979.923
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$222,38 / $234,74
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-21 774,02 ₪ N/A
2020-01-20 763,47 ₪ 774,02 ₪
2020-01-19 820,74 ₪ 763,47 ₪
2020-01-18 826,07 ₪ 820,74 ₪
2020-01-17 791,73 ₪ 826,07 ₪
2020-01-16 767,51 ₪ 791,73 ₪
2020-01-15 799,26 ₪ 767,51 ₪
2020-01-14 712,72 ₪ 799,26 ₪
2020-01-13 662,01 ₪ 712,72 ₪
2020-01-12 624,24 ₪ 662,01 ₪
2020-01-11 623,94 ₪ 624,24 ₪
2020-01-10 607,81 ₪ 623,94 ₪
2020-01-09 595,69 ₪ 607,81 ₪
2020-01-08 626,13 ₪ 595,69 ₪
2020-01-07 617,35 ₪ 626,13 ₪
2020-01-06 606,64 ₪ 617,35 ₪
2020-01-05 609,80 ₪ 606,64 ₪
2020-01-04 610,77 ₪ 609,80 ₪
2020-01-03 591,02 ₪ 610,77 ₪
2020-01-02 587,98 ₪ 591,02 ₪
2020-01-01 606,83 ₪ 587,98 ₪
2019-12-31 614,11 ₪ 606,83 ₪
2019-12-30 628,71 ₪ 614,11 ₪
2019-12-29 641,00 ₪ 628,71 ₪
2019-12-28 641,33 ₪ 641,00 ₪
2019-12-27 630,32 ₪ 641,33 ₪
2019-12-26 631,76 ₪ 630,32 ₪
2019-12-25 633,49 ₪ 631,76 ₪
2019-12-24 647,45 ₪ 633,49 ₪
2019-12-23 650,63 ₪ 647,45 ₪
2019-12-22 657,19 ₪ 650,63 ₪
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android