🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$786,14 -4.4%
0,01243749 BTC -2.8%
305 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$233.809
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$777,02 / $822,89
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin ILS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-15 0,00000000 ₪ 340.555 ₪ 2.657,97 ₪ N/A
2021-04-14 0,00000000 ₪ 3.035.552 ₪ 2.688,13 ₪ 2.657,97 ₪
2021-04-13 0,00000000 ₪ 552.337 ₪ 2.588,82 ₪ 2.688,13 ₪
2021-04-12 0,00000000 ₪ 1.846.179 ₪ 2.712,73 ₪ 2.588,82 ₪
2021-04-11 0,00000000 ₪ 529.548 ₪ 2.572,22 ₪ 2.712,73 ₪
2021-04-10 0,00000000 ₪ 140.497 ₪ 2.588,05 ₪ 2.572,22 ₪
2021-04-09 0,00000000 ₪ 236.222 ₪ 2.594,44 ₪ 2.588,05 ₪
2021-04-08 0,00000000 ₪ 427.549 ₪ 2.566,08 ₪ 2.594,44 ₪
2021-04-07 0,00000000 ₪ 1.006.984 ₪ 2.733,09 ₪ 2.566,08 ₪
2021-04-06 0,00000000 ₪ 382.164 ₪ 2.678,74 ₪ 2.733,09 ₪
2021-04-05 0,00000000 ₪ 199.849 ₪ 2.667,04 ₪ 2.678,74 ₪
2021-04-04 0,00000000 ₪ 228.580 ₪ 2.528,95 ₪ 2.667,04 ₪
2021-04-03 0,00000000 ₪ 793.981 ₪ 2.770,13 ₪ 2.528,95 ₪
2021-04-02 0,00000000 ₪ 499.810 ₪ 2.682,09 ₪ 2.770,13 ₪
2021-04-01 0,00000000 ₪ 388.897 ₪ 2.852,93 ₪ 2.682,09 ₪
2021-03-31 0,00000000 ₪ 580.170 ₪ 2.851,39 ₪ 2.852,93 ₪
2021-03-30 0,00000000 ₪ 326.610 ₪ 2.765,58 ₪ 2.851,39 ₪
2021-03-29 0,00000000 ₪ 595.978 ₪ 2.702,51 ₪ 2.765,58 ₪
2021-03-28 0,00000000 ₪ 933.623 ₪ 2.715,77 ₪ 2.702,51 ₪
2021-03-27 0,00000000 ₪ 418.078 ₪ 2.505,04 ₪ 2.715,77 ₪
2021-03-26 0,00000000 ₪ 284.524 ₪ 2.384,14 ₪ 2.505,04 ₪
2021-03-25 0,00000000 ₪ 281.602 ₪ 2.413,50 ₪ 2.384,14 ₪
2021-03-24 0,00000000 ₪ 159.137 ₪ 2.692,31 ₪ 2.413,50 ₪
2021-03-23 0,00000000 ₪ 648.790 ₪ 2.613,82 ₪ 2.692,31 ₪
2021-03-22 0,00000000 ₪ 286.447 ₪ 2.728,28 ₪ 2.613,82 ₪
2021-03-21 0,00000000 ₪ 1.299.400 ₪ 2.824,31 ₪ 2.728,28 ₪
2021-03-20 0,00000000 ₪ 787.025 ₪ 2.811,51 ₪ 2.824,31 ₪
2021-03-19 0,00000000 ₪ 2.642.413 ₪ 2.803,89 ₪ 2.811,51 ₪
2021-03-18 0,00000000 ₪ 11.540.360 ₪ 3.083,75 ₪ 2.803,89 ₪
2021-03-17 0,00000000 ₪ 12.923.403 ₪ 2.909,14 ₪ 3.083,75 ₪
2021-03-16 0,00000000 ₪ 25.278.556 ₪ 2.877,39 ₪ 2.909,14 ₪
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android