👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$221,04 -6,9%
1,32613253 ETH -2,9%
143 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.501.922
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$217,91 / $243,56
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-19 16.878,01 ₹ N/A
2020-01-18 16.987,57 ₹ 16.878,01 ₹
2020-01-17 16.260,30 ₹ 16.987,57 ₹
2020-01-16 15.706,95 ₹ 16.260,30 ₹
2020-01-15 16.363,70 ₹ 15.706,95 ₹
2020-01-14 14.541,19 ₹ 16.363,70 ₹
2020-01-13 13.558,70 ₹ 14.541,19 ₹
2020-01-12 12.784,94 ₹ 13.558,70 ₹
2020-01-11 12.784,27 ₹ 12.784,94 ₹
2020-01-10 12.479,38 ₹ 12.784,27 ₹
2020-01-09 12.283,10 ₹ 12.479,38 ₹
2020-01-08 12.992,68 ₹ 12.283,10 ₹
2020-01-07 12.760,42 ₹ 12.992,68 ₹
2020-01-06 12.532,68 ₹ 12.760,42 ₹
2020-01-05 12.596,15 ₹ 12.532,68 ₹
2020-01-04 12.616,27 ₹ 12.596,15 ₹
2020-01-03 12.220,50 ₹ 12.616,27 ₹
2020-01-02 12.124,53 ₹ 12.220,50 ₹
2020-01-01 12.526,01 ₹ 12.124,53 ₹
2019-12-31 12.656,87 ₹ 12.526,01 ₹
2019-12-30 12.986,05 ₹ 12.656,87 ₹
2019-12-29 13.239,01 ₹ 12.986,05 ₹
2019-12-28 13.245,75 ₹ 13.239,01 ₹
2019-12-27 12.951,47 ₹ 13.245,75 ₹
2019-12-26 12.956,63 ₹ 12.951,47 ₹
2019-12-25 12.992,22 ₹ 12.956,63 ₹
2019-12-24 13.269,11 ₹ 12.992,22 ₹
2019-12-23 13.311,41 ₹ 13.269,11 ₹
2019-12-22 13.445,04 ₹ 13.311,41 ₹
2019-12-21 13.474,77 ₹ 13.445,04 ₹
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android