🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$760,07 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-16 02:03:24 UTC (khoảng 4 giờ trước)
324 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-16 0,00000000 ₹ 8.410.155 ₹ 52.515 ₹ N/A
2021-05-15 0,00000000 ₹ 28.709.868 ₹ 58.109 ₹ 52.515 ₹
2021-05-14 0,00000000 ₹ 21.165.542 ₹ 56.072 ₹ 58.109 ₹
2021-05-13 0,00000000 ₹ 34.880.061 ₹ 56.457 ₹ 56.072 ₹
2021-05-12 0,00000000 ₹ 34.513.817 ₹ 57.355 ₹ 56.457 ₹
2021-05-11 0,00000000 ₹ 30.827.087 ₹ 54.702 ₹ 57.355 ₹
2021-05-10 0,00000000 ₹ 19.160.768 ₹ 57.012 ₹ 54.702 ₹
2021-05-09 0,00000000 ₹ 7.818.089 ₹ 56.462 ₹ 57.012 ₹
2021-05-08 0,00000000 ₹ 80.524.028 ₹ 55.885 ₹ 56.462 ₹
2021-05-07 0,00000000 ₹ 74.445.613 ₹ 58.384 ₹ 55.885 ₹
2021-05-06 0,00000000 ₹ 9.406.068 ₹ 57.116 ₹ 58.384 ₹
2021-05-05 0,00000000 ₹ 4.843.736 ₹ 50.659 ₹ 57.116 ₹
2021-05-04 0,00000000 ₹ 11.348.577 ₹ 56.066 ₹ 50.659 ₹
2021-05-03 0,00000000 ₹ 5.929.757 ₹ 54.135 ₹ 56.066 ₹
2021-05-02 0,00000000 ₹ 3.830.469 ₹ 56.777 ₹ 54.135 ₹
2021-05-01 0,00000000 ₹ 6.646.752 ₹ 54.964 ₹ 56.777 ₹
2021-04-30 0,00000000 ₹ 14.581.427 ₹ 53.335 ₹ 54.964 ₹
2021-04-29 0,00000000 ₹ 19.291.887 ₹ 55.647 ₹ 53.335 ₹
2021-04-28 0,00000000 ₹ 23.585.082 ₹ 57.529 ₹ 55.647 ₹
2021-04-27 0,00000000 ₹ 4.267.126 ₹ 51.586 ₹ 57.529 ₹
2021-04-26 0,00000000 ₹ 1.800.547 ₹ 45.968 ₹ 51.586 ₹
2021-04-25 0,00000000 ₹ 3.110.839 ₹ 45.742 ₹ 45.968 ₹
2021-04-24 0,00000000 ₹ 10.941.130 ₹ 48.765 ₹ 45.742 ₹
2021-04-23 0,00000000 ₹ 3.936.047 ₹ 48.908 ₹ 48.765 ₹
2021-04-22 0,00000000 ₹ 3.082.179 ₹ 52.792 ₹ 48.908 ₹
2021-04-21 0,00000000 ₹ 6.054.530 ₹ 53.304 ₹ 52.792 ₹
2021-04-20 0,00000000 ₹ 3.699.066 ₹ 52.797 ₹ 53.304 ₹
2021-04-19 0,00000000 ₹ 26.657.515 ₹ 53.979 ₹ 52.797 ₹
2021-04-18 0,00000000 ₹ 16.427.662 ₹ 55.188 ₹ 53.979 ₹
2021-04-17 0,00000000 ₹ 11.380.578 ₹ 58.446 ₹ 55.188 ₹
2021-04-16 0,00000000 ₹ 39.161.693 ₹ 59.902 ₹ 58.446 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android