Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$149,09 -3.1%
0,01577546 BTC -5.9%
152 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.702.837
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$145,89 / $156,07
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-01 12.698,86 ₹ N/A
2020-03-31 12.317,80 ₹ 12.698,86 ₹
2020-03-30 11.396,31 ₹ 12.317,80 ₹
2020-03-29 12.706,26 ₹ 11.396,31 ₹
2020-03-28 13.121,34 ₹ 12.706,26 ₹
2020-03-27 13.650,19 ₹ 13.121,34 ₹
2020-03-26 13.867,91 ₹ 13.650,19 ₹
2020-03-25 14.027,12 ₹ 13.867,91 ₹
2020-03-24 13.801,32 ₹ 14.027,12 ₹
2020-03-23 13.118,72 ₹ 13.801,32 ₹
2020-03-22 14.335,37 ₹ 13.118,72 ₹
2020-03-21 13.840,60 ₹ 14.335,37 ₹
2020-03-20 14.903,55 ₹ 13.840,60 ₹
2020-03-19 12.941,02 ₹ 14.903,55 ₹
2020-03-18 12.925,96 ₹ 12.941,02 ₹
2020-03-17 12.368,74 ₹ 12.925,96 ₹
2020-03-16 13.406,72 ₹ 12.368,74 ₹
2020-03-15 12.975,55 ₹ 13.406,72 ₹
2020-03-14 13.228,36 ₹ 12.975,55 ₹
2020-03-13 10.017,17 ₹ 13.228,36 ₹
2020-03-12 16.839,77 ₹ 10.017,17 ₹
2020-03-11 17.437,69 ₹ 16.839,77 ₹
2020-03-10 16.727,98 ₹ 17.437,69 ₹
2020-03-09 16.648,02 ₹ 16.727,98 ₹
2020-03-08 18.351,23 ₹ 16.648,02 ₹
2020-03-07 18.975,91 ₹ 18.351,23 ₹
2020-03-06 18.865,38 ₹ 18.975,91 ₹
2020-03-05 18.427,18 ₹ 18.865,38 ₹
2020-03-04 18.869,57 ₹ 18.427,18 ₹
2020-03-03 18.607,01 ₹ 18.869,57 ₹
2020-03-02 18.088,41 ₹ 18.607,01 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android