🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$165,68 7.0%
0,00322843 BTC -0.3%
193 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.412.318
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$151,87 / $168,36
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-03 0,00000000 KD 356.592 KD 47,36 KD N/A
2021-03-02 0,00000000 KD 409.814 KD 48,05 KD 47,36 KD
2021-03-01 0,00000000 KD 361.173 KD 44,89 KD 48,05 KD
2021-02-28 0,00000000 KD 361.007 KD 46,08 KD 44,89 KD
2021-02-27 0,00000000 KD 457.663 KD 44,42 KD 46,08 KD
2021-02-26 0,00000000 KD 366.982 KD 46,01 KD 44,42 KD
2021-02-25 0,00000000 KD 159.866 KD 49,55 KD 46,01 KD
2021-02-24 0,00000000 KD 211.761 KD 47,29 KD 49,55 KD
2021-02-23 0,00000000 KD 478.269 KD 53,78 KD 47,29 KD
2021-02-22 0,00000000 KD 518.539 KD 58,43 KD 53,78 KD
2021-02-21 0,00000000 KD 687.901 KD 59,20 KD 58,43 KD
2021-02-20 0,00000000 KD 588.147 KD 63,35 KD 59,20 KD
2021-02-19 0,00000000 KD 529.498 KD 62,35 KD 63,35 KD
2021-02-18 0,00000000 KD 657.825 KD 63,73 KD 62,35 KD
2021-02-17 0,00000000 KD 479.191 KD 61,84 KD 63,73 KD
2021-02-16 0,00000000 KD 284.374 KD 60,09 KD 61,84 KD
2021-02-15 0,00000000 KD 594.241 KD 63,88 KD 60,09 KD
2021-02-14 0,00000000 KD 505.293 KD 61,34 KD 63,88 KD
2021-02-13 0,00000000 KD 522.132 KD 58,09 KD 61,34 KD
2021-02-12 0,00000000 KD 497.150 KD 55,08 KD 58,09 KD
2021-02-11 0,00000000 KD 481.953 KD 52,72 KD 55,08 KD
2021-02-10 0,00000000 KD 521.672 KD 52,76 KD 52,72 KD
2021-02-09 0,00000000 KD 552.589 KD 50,57 KD 52,76 KD
2021-02-08 0,00000000 KD 371.751 KD 45,96 KD 50,57 KD
2021-02-07 0,00000000 KD 430.949 KD 46,45 KD 45,96 KD
2021-02-06 0,00000000 KD 15.508,72 KD 46,53 KD 46,45 KD
2021-02-05 0,00000000 KD 284.281 KD 45,38 KD 46,53 KD
2021-02-04 0,00000000 KD 364.392 KD 45,86 KD 45,38 KD
2021-02-03 0,00000000 KD 368.346 KD 44,10 KD 45,86 KD
2021-02-02 0,00000000 KD 379.954 KD 44,27 KD 44,10 KD
2021-02-01 0,00000000 KD 315.100 KD 42,94 KD 44,27 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android