👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$232,80 3,1%
1,38783343 ETH 1,3%
143 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.118.716
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$221,77 / $234,74
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-21 67,98 KD N/A
2020-01-20 67,05 KD 67,98 KD
2020-01-19 72,08 KD 67,05 KD
2020-01-18 72,55 KD 72,08 KD
2020-01-17 69,56 KD 72,55 KD
2020-01-16 67,37 KD 69,56 KD
2020-01-15 70,10 KD 67,37 KD
2020-01-14 62,39 KD 70,10 KD
2020-01-13 57,92 KD 62,39 KD
2020-01-12 54,69 KD 57,92 KD
2020-01-11 54,66 KD 54,69 KD
2020-01-10 53,20 KD 54,66 KD
2020-01-09 52,14 KD 53,20 KD
2020-01-08 54,74 KD 52,14 KD
2020-01-07 53,89 KD 54,74 KD
2020-01-06 52,92 KD 53,89 KD
2020-01-05 53,19 KD 52,92 KD
2020-01-04 53,27 KD 53,19 KD
2020-01-03 51,93 KD 53,27 KD
2020-01-02 51,71 KD 51,93 KD
2020-01-01 53,27 KD 51,71 KD
2019-12-31 53,82 KD 53,27 KD
2019-12-30 55,17 KD 53,82 KD
2019-12-29 56,24 KD 55,17 KD
2019-12-28 56,27 KD 56,24 KD
2019-12-27 55,12 KD 56,27 KD
2019-12-26 55,16 KD 55,12 KD
2019-12-25 55,31 KD 55,16 KD
2019-12-24 56,58 KD 55,31 KD
2019-12-23 56,84 KD 56,58 KD
2019-12-22 57,41 KD 56,84 KD
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android