Rank #N/A
352 người thích điều này
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$378,73 -2.2%
0,00616301 BTC 0.7%
352 người thích điều này
$366,88
24H Range
$392,38
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $23.448
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Mixin LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 LINK 1.786 LINK 13,486802 LINK N/A
2021-10-21 0,000000000000 LINK 3.087 LINK 14,401653 LINK 13,486802 LINK
2021-10-20 0,000000000000 LINK 4.245 LINK 14,204361 LINK 14,401653 LINK
2021-10-19 0,000000000000 LINK 1.943 LINK 14,158289 LINK 14,204361 LINK
2021-10-18 0,000000000000 LINK 745,321 LINK 13,764139 LINK 14,158289 LINK
2021-10-17 0,000000000000 LINK 1.287 LINK 13,531916 LINK 13,764139 LINK
2021-10-16 0,000000000000 LINK 1.595 LINK 13,661751 LINK 13,531916 LINK
2021-10-15 0,000000000000 LINK 973,782 LINK 13,423423 LINK 13,661751 LINK
2021-10-14 0,000000000000 LINK 1.255 LINK 13,578032 LINK 13,423423 LINK
2021-10-13 0,000000000000 LINK 859,954 LINK 14,126934 LINK 13,578032 LINK
2021-10-12 0,000000000000 LINK 2.196 LINK 13,819517 LINK 14,126934 LINK
2021-10-11 0,000000000000 LINK 2.404 LINK 13,554669 LINK 13,819517 LINK
2021-10-10 0,000000000000 LINK 845,716 LINK 13,090131 LINK 13,554669 LINK
2021-10-09 0,000000000000 LINK 2.337 LINK 13,073439 LINK 13,090131 LINK
2021-10-08 0,000000000000 LINK 762,549 LINK 13,001282 LINK 13,073439 LINK
2021-10-07 0,000000000000 LINK 1.644 LINK 13,500762 LINK 13,001282 LINK
2021-10-06 0,000000000000 LINK 902,861 LINK 12,949890 LINK 13,500762 LINK
2021-10-05 0,000000000000 LINK 1.041 LINK 12,775407 LINK 12,949890 LINK
2021-10-04 0,000000000000 LINK 3.254 LINK 12,383879 LINK 12,775407 LINK
2021-10-03 0,000000000000 LINK 831,388 LINK 12,435954 LINK 12,383879 LINK
2021-10-02 0,000000000000 LINK 1.325 LINK 12,551399 LINK 12,435954 LINK
2021-10-01 0,000000000000 LINK 696,636 LINK 12,804040 LINK 12,551399 LINK
2021-09-30 0,000000000000 LINK 1.067 LINK 13,003295 LINK 12,804040 LINK
2021-09-29 0,000000000000 LINK 1.732 LINK 12,995573 LINK 13,003295 LINK
2021-09-28 0,000000000000 LINK 2.103 LINK 13,028475 LINK 12,995573 LINK
2021-09-27 0,000000000000 LINK 2.930 LINK 12,388172 LINK 13,028475 LINK
2021-09-26 0,000000000000 LINK 1.002 LINK 12,375114 LINK 12,388172 LINK
2021-09-25 0,000000000000 LINK 2.062 LINK 13,236952 LINK 12,375114 LINK
2021-09-24 0,000000000000 LINK 1.509 LINK 13,220079 LINK 13,236952 LINK
2021-09-23 0,000000000000 LINK 1.531 LINK 13,103606 LINK 13,220079 LINK
2021-09-22 0,000000000000 LINK 1.603 LINK 13,633931 LINK 13,103606 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android