Rank #N/A
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$297,63 3.0%
0,00797226 BTC -0.4%
399 người thích điều này
$285,91
Phạm vi 24H
$301,33
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $2.264,68
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Mixin LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-28 0,000000000000 LTC 21,734148 LTC 2,776498 LTC N/A
2022-01-27 0,000000000000 LTC 131,848 LTC 2,734860 LTC 2,776498 LTC
2022-01-26 0,000000000000 LTC 52,225 LTC 2,684640 LTC 2,734860 LTC
2022-01-25 0,000000000000 LTC 281,404 LTC 2,565555 LTC 2,684640 LTC
2022-01-24 0,000000000000 LTC 25,061426 LTC 2,688784 LTC 2,565555 LTC
2022-01-23 0,000000000000 LTC 203,297 LTC 2,643147 LTC 2,688784 LTC
2022-01-22 0,000000000000 LTC 193,237 LTC 3,025276 LTC 2,643147 LTC
2022-01-21 0,000000000000 LTC 50,534 LTC 2,785997 LTC 3,025276 LTC
2022-01-20 0,000000000000 LTC 45,200634 LTC 2,711183 LTC 2,785997 LTC
2022-01-19 0,000000000000 LTC 49,851990 LTC 2,796704 LTC 2,711183 LTC
2022-01-18 0,000000000000 LTC 66,247 LTC 2,503426 LTC 2,796704 LTC
2022-01-17 0,000000000000 LTC 134,455 LTC 2,679547 LTC 2,503426 LTC
2022-01-16 0,000000000000 LTC 227,819 LTC 2,637990 LTC 2,679547 LTC
2022-01-15 0,000000000000 LTC 90,109 LTC 2,681461 LTC 2,637990 LTC
2022-01-14 0,000000000000 LTC 95,757 LTC 2,829178 LTC 2,681461 LTC
2022-01-13 0,000000000000 LTC 85,090 LTC 2,748379 LTC 2,829178 LTC
2022-01-12 0,000000000000 LTC 121,058 LTC 2,928975 LTC 2,748379 LTC
2022-01-11 0,000000000000 LTC 107,470 LTC 2,995881 LTC 2,928975 LTC
2022-01-10 0,000000000000 LTC 82,233 LTC 2,922977 LTC 2,995881 LTC
2022-01-09 0,000000000000 LTC 126,864 LTC 2,907155 LTC 2,922977 LTC
2022-01-08 0,000000000000 LTC 177,293 LTC 2,946714 LTC 2,907155 LTC
2022-01-07 0,000000000000 LTC 108,920 LTC 2,927866 LTC 2,946714 LTC
2022-01-06 0,000000000000 LTC 221,366 LTC 3,012427 LTC 2,927866 LTC
2022-01-05 0,000000000000 LTC 99,486 LTC 2,883993 LTC 3,012427 LTC
2022-01-04 0,000000000000 LTC 83,977 LTC 2,868493 LTC 2,883993 LTC
2022-01-03 0,000000000000 LTC 86,109 LTC 2,824534 LTC 2,868493 LTC
2022-01-02 0,000000000000 LTC 104,076 LTC 2,806951 LTC 2,824534 LTC
2022-01-01 0,000000000000 LTC 152,623 LTC 2,806783 LTC 2,806951 LTC
2021-12-31 0,000000000000 LTC 125,137 LTC 2,799960 LTC 2,806783 LTC
2021-12-30 0,000000000000 LTC 100,643 LTC 2,822939 LTC 2,799960 LTC
2021-12-29 0,000000000000 LTC 125,926 LTC 2,843358 LTC 2,822939 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android