Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.395.715.244 $ 2,6%
Lưu lượng 24 giờ: 40.246.388.664 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,93%
XRP 4,78%
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$213,66 0,22%
1,43573053 ETH -0,85%
139 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.879.068
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$206,85 / $221,28
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-07 918,84 RM N/A
2019-12-06 883,03 RM 918,84 RM
2019-12-05 896,51 RM 883,03 RM
2019-12-04 911,33 RM 896,51 RM
2019-12-03 880,75 RM 911,33 RM
2019-12-02 899,18 RM 880,75 RM
2019-12-01 920,09 RM 899,18 RM
2019-11-30 919,94 RM 920,09 RM
2019-11-29 910,33 RM 919,94 RM
2019-11-28 891,12 RM 910,33 RM
2019-11-27 891,37 RM 891,12 RM
2019-11-26 872,46 RM 891,37 RM
2019-11-25 821,91 RM 872,46 RM
2019-11-24 888,75 RM 821,91 RM
2019-11-23 845,24 RM 888,75 RM
2019-11-22 924,26 RM 845,24 RM
2019-11-21 961,73 RM 924,26 RM
2019-11-20 942,42 RM 961,73 RM
2019-11-19 978,78 RM 942,42 RM
2019-11-18 1.015,20 RM 978,78 RM
2019-11-17 1.019,15 RM 1.015,20 RM
2019-11-16 1.029,65 RM 1.019,15 RM
2019-11-15 1.081,23 RM 1.029,65 RM
2019-11-14 1.081,53 RM 1.081,23 RM
2019-11-13 1.070,87 RM 1.081,53 RM
2019-11-12 1.063,05 RM 1.070,87 RM
2019-11-11 1.097,03 RM 1.063,05 RM
2019-11-10 1.081,45 RM 1.097,03 RM
2019-11-09 1.007,53 RM 1.081,45 RM
2019-11-08 1.070,06 RM 1.007,53 RM
2019-11-07 912,70 RM 1.070,06 RM