🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$734,61 3.6%
0,01297878 BTC 1.1%
310 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$68.021
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$704,95 / $750,47
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-19 0,00000000 RM 1.475.105 RM 2.986,95 RM N/A
2021-04-18 0,00000000 RM 909.148 RM 3.054,23 RM 2.986,95 RM
2021-04-17 0,00000000 RM 629.750 RM 3.234,11 RM 3.054,23 RM
2021-04-16 0,00000000 RM 2.161.481 RM 3.306,24 RM 3.234,11 RM
2021-04-15 0,00000000 RM 428.567 RM 3.344,90 RM 3.306,24 RM
2021-04-14 0,00000000 RM 3.810.881 RM 3.374,72 RM 3.344,90 RM
2021-04-13 0,00000000 RM 692.630 RM 3.246,37 RM 3.374,72 RM
2021-04-12 0,00000000 RM 2.319.818 RM 3.408,68 RM 3.246,37 RM
2021-04-11 0,00000000 RM 665.377 RM 3.231,99 RM 3.408,68 RM
2021-04-10 0,00000000 RM 176.535 RM 3.251,88 RM 3.231,99 RM
2021-04-09 0,00000000 RM 297.756 RM 3.270,28 RM 3.251,88 RM
2021-04-08 0,00000000 RM 536.424 RM 3.219,54 RM 3.270,28 RM
2021-04-07 0,00000000 RM 1.262.178 RM 3.425,72 RM 3.219,54 RM
2021-04-06 0,00000000 RM 478.174 RM 3.351,71 RM 3.425,72 RM
2021-04-05 0,00000000 RM 248.403 RM 3.315,00 RM 3.351,71 RM
2021-04-04 0,00000000 RM 284.051 RM 3.142,68 RM 3.315,00 RM
2021-04-03 0,00000000 RM 986.664 RM 3.442,38 RM 3.142,68 RM
2021-04-02 0,00000000 RM 621.469 RM 3.334,94 RM 3.442,38 RM
2021-04-01 0,00000000 RM 483.555 RM 3.547,35 RM 3.334,94 RM
2021-03-31 0,00000000 RM 721.808 RM 3.547,51 RM 3.547,35 RM
2021-03-30 0,00000000 RM 406.072 RM 3.438,42 RM 3.547,51 RM
2021-03-29 0,00000000 RM 741.742 RM 3.363,50 RM 3.438,42 RM
2021-03-28 0,00000000 RM 1.162.156 RM 3.380,53 RM 3.363,50 RM
2021-03-27 0,00000000 RM 520.415 RM 3.118,22 RM 3.380,53 RM
2021-03-26 0,00000000 RM 354.164 RM 2.967,67 RM 3.118,22 RM
2021-03-25 0,00000000 RM 352.180 RM 3.018,40 RM 2.967,67 RM
2021-03-24 0,00000000 RM 199.269 RM 3.371,27 RM 3.018,40 RM
2021-03-23 0,00000000 RM 808.482 RM 3.257,18 RM 3.371,27 RM
2021-03-22 0,00000000 RM 356.443 RM 3.394,95 RM 3.257,18 RM
2021-03-21 0,00000000 RM 1.616.972 RM 3.514,57 RM 3.394,95 RM
2021-03-20 0,00000000 RM 979.373 RM 3.498,64 RM 3.514,57 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android