🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$155,93 3.7%
0,00857139 BTC -2.3%
172 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.179.329
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$149,38 / $156,44
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-29 0,00000000 kr 10.105.888 kr 1.353,35 kr N/A
2020-11-28 0,00000000 kr 6.262.759 kr 1.326,61 kr 1.353,35 kr
2020-11-27 0,00000000 kr 2.713.139 kr 1.355,01 kr 1.326,61 kr
2020-11-26 0,00000000 kr 12.482.834 kr 1.476,15 kr 1.355,01 kr
2020-11-25 0,00000000 kr 6.858.119 kr 1.498,39 kr 1.476,15 kr
2020-11-24 0,00000000 kr 12.262.056 kr 1.434,20 kr 1.498,39 kr
2020-11-23 0,00000000 kr 9.929.033 kr 1.383,22 kr 1.434,20 kr
2020-11-22 0,00000000 kr 8.712.880 kr 1.433,47 kr 1.383,22 kr
2020-11-21 0,00000000 kr 11.143.264 kr 1.316,57 kr 1.433,47 kr
2020-11-20 0,00000000 kr 10.751.119 kr 1.264,73 kr 1.316,57 kr
2020-11-19 0,00000000 kr 10.553.017 kr 1.277,18 kr 1.264,73 kr
2020-11-18 0,00000000 kr 9.938.186 kr 1.272,75 kr 1.277,18 kr
2020-11-17 0,00000000 kr 9.273.748 kr 1.236,25 kr 1.272,75 kr
2020-11-16 0,00000000 kr 7.933.518 kr 1.244,40 kr 1.236,25 kr
2020-11-15 0,00000000 kr 9.510.713 kr 1.236,74 kr 1.244,40 kr
2020-11-14 0,00000000 kr 9.529.527 kr 1.285,06 kr 1.236,74 kr
2020-11-13 0,00000000 kr 9.435.722 kr 1.240,64 kr 1.285,06 kr
2020-11-12 0,00000000 kr 9.157.071 kr 1.230,33 kr 1.240,64 kr
2020-11-11 0,00000000 kr 9.011.709 kr 1.192,64 kr 1.230,33 kr
2020-11-10 0,00000000 kr 7.975.495 kr 1.204,85 kr 1.192,64 kr
2020-11-09 0,00000000 kr 4.188.899 kr 1.244,58 kr 1.204,85 kr
2020-11-08 0,00000000 kr 7.807.154 kr 1.217,38 kr 1.244,58 kr
2020-11-07 0,00000000 kr 10.523.848 kr 1.225,08 kr 1.217,38 kr
2020-11-06 0,00000000 kr 10.951.652 kr 1.211,00 kr 1.225,08 kr
2020-11-05 0,00000000 kr 9.786.394 kr 1.217,89 kr 1.211,00 kr
2020-11-04 0,00000000 kr 9.084.907 kr 1.241,92 kr 1.217,89 kr
2020-11-03 0,00000000 kr 9.853.512 kr 1.281,19 kr 1.241,92 kr
2020-11-02 0,00000000 kr 9.287.151 kr 1.286,93 kr 1.281,19 kr
2020-11-01 0,00000000 kr 10.153.579 kr 1.255,81 kr 1.286,93 kr
2020-10-31 0,00000000 kr 10.226.073 kr 1.259,17 kr 1.255,81 kr
2020-10-30 0,00000000 kr 9.416.676 kr 1.281,94 kr 1.259,17 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android