Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 193.334.773.079 $ -0,37%
Lưu lượng 24 giờ: 39.105.585.145 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,04%
XRP 4,88%
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$210,61 1,1%
1,47558574 ETH 0,37%
141 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$43.059.870
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$207,19 / $211,23
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-15 1.896,14 kr N/A
2019-12-14 1.930,24 kr 1.896,14 kr
2019-12-13 1.913,48 kr 1.930,24 kr
2019-12-12 1.949,64 kr 1.913,48 kr
2019-12-11 1.959,92 kr 1.949,64 kr
2019-12-10 1.952,66 kr 1.959,92 kr
2019-12-09 1.955,10 kr 1.952,66 kr
2019-12-08 1.955,64 kr 1.955,10 kr
2019-12-07 2.011,55 kr 1.955,64 kr
2019-12-06 1.934,04 kr 2.011,55 kr
2019-12-05 1.966,97 kr 1.934,04 kr
2019-12-04 2.005,09 kr 1.966,97 kr
2019-12-03 1.932,78 kr 2.005,09 kr
2019-12-02 1.982,85 kr 1.932,78 kr
2019-12-01 2.031,48 kr 1.982,85 kr
2019-11-30 2.030,71 kr 2.031,48 kr
2019-11-29 1.998,97 kr 2.030,71 kr
2019-11-28 1.958,47 kr 1.998,97 kr
2019-11-27 1.958,61 kr 1.958,47 kr
2019-11-26 1.917,61 kr 1.958,61 kr
2019-11-25 1.804,33 kr 1.917,61 kr
2019-11-24 1.951,99 kr 1.804,33 kr
2019-11-23 1.856,43 kr 1.951,99 kr
2019-11-22 2.026,97 kr 1.856,43 kr
2019-11-21 2.108,28 kr 2.026,97 kr
2019-11-20 2.069,98 kr 2.108,28 kr
2019-11-19 2.147,06 kr 2.069,98 kr
2019-11-18 2.220,73 kr 2.147,06 kr
2019-11-17 2.231,03 kr 2.220,73 kr
2019-11-16 2.253,30 kr 2.231,03 kr
2019-11-15 2.381,47 kr 2.253,30 kr