👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$259,50 3.0%
0,98936992 ETH 2.2%
145 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.301.490
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$251,92 / $268,61
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-21 400,13 NZ$ N/A
2020-02-20 393,70 NZ$ 400,13 NZ$
2020-02-19 415,40 NZ$ 393,70 NZ$
2020-02-18 386,42 NZ$ 415,40 NZ$
2020-02-17 400,02 NZ$ 386,42 NZ$
2020-02-16 409,92 NZ$ 400,02 NZ$
2020-02-15 438,97 NZ$ 409,92 NZ$
2020-02-14 434,06 NZ$ 438,97 NZ$
2020-02-13 443,49 NZ$ 434,06 NZ$
2020-02-12 435,78 NZ$ 443,49 NZ$
2020-02-11 427,92 NZ$ 435,78 NZ$
2020-02-10 437,70 NZ$ 427,92 NZ$
2020-02-09 412,24 NZ$ 437,70 NZ$
2020-02-08 402,26 NZ$ 412,24 NZ$
2020-02-07 393,74 NZ$ 402,26 NZ$
2020-02-06 389,24 NZ$ 393,74 NZ$
2020-02-05 371,78 NZ$ 389,24 NZ$
2020-02-04 370,72 NZ$ 371,78 NZ$
2020-02-03 387,94 NZ$ 370,72 NZ$
2020-02-02 382,82 NZ$ 387,94 NZ$
2020-02-01 376,21 NZ$ 382,82 NZ$
2020-01-31 382,94 NZ$ 376,21 NZ$
2020-01-30 372,27 NZ$ 382,94 NZ$
2020-01-29 373,98 NZ$ 372,27 NZ$
2020-01-28 370,37 NZ$ 373,98 NZ$
2020-01-27 363,97 NZ$ 370,37 NZ$
2020-01-26 355,06 NZ$ 363,97 NZ$
2020-01-25 352,48 NZ$ 355,06 NZ$
2020-01-24 354,72 NZ$ 352,48 NZ$
2020-01-23 347,52 NZ$ 354,72 NZ$
2020-01-22 354,47 NZ$ 347,52 NZ$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android