🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$154,40 1.2%
0,00328890 BTC 3.5%
189 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.203.914
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$145,02 / $156,57
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-02-27 0,00000000 NZ$ 2.089.118 NZ$ 202,78 NZ$ N/A
2021-02-26 0,00000000 NZ$ 1.646.537 NZ$ 206,46 NZ$ 202,78 NZ$
2021-02-25 0,00000000 NZ$ 709.396 NZ$ 219,88 NZ$ 206,46 NZ$
2021-02-24 0,00000000 NZ$ 953.203 NZ$ 212,89 NZ$ 219,88 NZ$
2021-02-23 0,00000000 NZ$ 2.156.423 NZ$ 242,49 NZ$ 212,89 NZ$
2021-02-22 0,00000000 NZ$ 2.344.337 NZ$ 264,15 NZ$ 242,49 NZ$
2021-02-21 0,00000000 NZ$ 3.111.154 NZ$ 267,74 NZ$ 264,15 NZ$
2021-02-20 0,00000000 NZ$ 2.663.101 NZ$ 286,85 NZ$ 267,74 NZ$
2021-02-19 0,00000000 NZ$ 2.423.156 NZ$ 285,33 NZ$ 286,85 NZ$
2021-02-18 0,00000000 NZ$ 3.021.550 NZ$ 292,71 NZ$ 285,33 NZ$
2021-02-17 0,00000000 NZ$ 2.203.751 NZ$ 284,38 NZ$ 292,71 NZ$
2021-02-16 0,00000000 NZ$ 1.299.685 NZ$ 274,65 NZ$ 284,38 NZ$
2021-02-15 0,00000000 NZ$ 2.721.247 NZ$ 292,52 NZ$ 274,65 NZ$
2021-02-14 0,00000000 NZ$ 2.311.922 NZ$ 280,66 NZ$ 292,52 NZ$
2021-02-13 0,00000000 NZ$ 2.388.967 NZ$ 265,80 NZ$ 280,66 NZ$
2021-02-12 0,00000000 NZ$ 2.273.864 NZ$ 251,95 NZ$ 265,80 NZ$
2021-02-11 0,00000000 NZ$ 2.209.243 NZ$ 241,67 NZ$ 251,95 NZ$
2021-02-10 0,00000000 NZ$ 2.379.119 NZ$ 240,63 NZ$ 241,67 NZ$
2021-02-09 0,00000000 NZ$ 2.525.079 NZ$ 231,07 NZ$ 240,63 NZ$
2021-02-08 0,00000000 NZ$ 1.702.432 NZ$ 210,46 NZ$ 231,07 NZ$
2021-02-07 0,00000000 NZ$ 1.977.820 NZ$ 213,17 NZ$ 210,46 NZ$
2021-02-06 0,00000000 NZ$ 71.177 NZ$ 213,57 NZ$ 213,17 NZ$
2021-02-05 0,00000000 NZ$ 1.310.131 NZ$ 209,13 NZ$ 213,57 NZ$
2021-02-04 0,00000000 NZ$ 1.666.266 NZ$ 209,70 NZ$ 209,13 NZ$
2021-02-03 0,00000000 NZ$ 1.688.897 NZ$ 202,22 NZ$ 209,70 NZ$
2021-02-02 0,00000000 NZ$ 1.751.021 NZ$ 204,01 NZ$ 202,22 NZ$
2021-02-01 0,00000000 NZ$ 1.452.595 NZ$ 197,96 NZ$ 204,01 NZ$
2021-01-31 0,00000000 NZ$ 1.629.946 NZ$ 199,70 NZ$ 197,96 NZ$
2021-01-30 0,00000000 NZ$ 2.246.660 NZ$ 193,57 NZ$ 199,70 NZ$
2021-01-29 0,00000000 NZ$ 1.590.170 NZ$ 200,97 NZ$ 193,57 NZ$
2021-01-28 0,00000000 NZ$ 802.864 NZ$ 187,49 NZ$ 200,97 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android