🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$776,97 -3.1%
0,01241468 BTC -0.5%
305 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$424.041
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$775,93 / $814,06
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-15 0,00000000 SR 389.360 SR 3.038,89 SR N/A
2021-04-14 0,00000000 SR 3.457.226 SR 3.061,54 SR 3.038,89 SR
2021-04-13 0,00000000 SR 628.485 SR 2.945,72 SR 3.061,54 SR
2021-04-12 0,00000000 SR 2.103.937 SR 3.091,47 SR 2.945,72 SR
2021-04-11 0,00000000 SR 603.590 SR 2.931,87 SR 3.091,47 SR
2021-04-10 0,00000000 SR 160.105 SR 2.949,23 SR 2.931,87 SR
2021-04-09 0,00000000 SR 269.936 SR 2.964,73 SR 2.949,23 SR
2021-04-08 0,00000000 SR 486.947 SR 2.922,58 SR 2.964,73 SR
2021-04-07 0,00000000 SR 1.145.775 SR 3.109,79 SR 2.922,58 SR
2021-04-06 0,00000000 SR 432.847 SR 3.033,99 SR 3.109,79 SR
2021-04-05 0,00000000 SR 225.030 SR 3.003,08 SR 3.033,99 SR
2021-04-04 0,00000000 SR 257.313 SR 2.846,86 SR 3.003,08 SR
2021-04-03 0,00000000 SR 893.789 SR 3.118,35 SR 2.846,86 SR
2021-04-02 0,00000000 SR 562.191 SR 3.016,84 SR 3.118,35 SR
2021-04-01 0,00000000 SR 437.407 SR 3.208,80 SR 3.016,84 SR
2021-03-31 0,00000000 SR 652.136 SR 3.205,09 SR 3.208,80 SR
2021-03-30 0,00000000 SR 367.749 SR 3.113,91 SR 3.205,09 SR
2021-03-29 0,00000000 SR 670.877 SR 3.042,15 SR 3.113,91 SR
2021-03-28 0,00000000 SR 1.050.992 SR 3.057,17 SR 3.042,15 SR
2021-03-27 0,00000000 SR 470.636 SR 2.819,95 SR 3.057,17 SR
2021-03-26 0,00000000 SR 320.344 SR 2.684,28 SR 2.819,95 SR
2021-03-25 0,00000000 SR 319.627 SR 2.739,40 SR 2.684,28 SR
2021-03-24 0,00000000 SR 181.302 SR 3.067,30 SR 2.739,40 SR
2021-03-23 0,00000000 SR 737.205 SR 2.970,02 SR 3.067,30 SR
2021-03-22 0,00000000 SR 325.497 SR 3.100,21 SR 2.970,02 SR
2021-03-21 0,00000000 SR 1.476.592 SR 3.209,44 SR 3.100,21 SR
2021-03-20 0,00000000 SR 894.347 SR 3.194,90 SR 3.209,44 SR
2021-03-19 0,00000000 SR 3.009.989 SR 3.193,93 SR 3.194,90 SR
2021-03-18 0,00000000 SR 13.124.938 SR 3.507,17 SR 3.193,93 SR
2021-03-17 0,00000000 SR 14.706.396 SR 3.310,50 SR 3.507,17 SR
2021-03-16 0,00000000 SR 28.642.190 SR 3.260,26 SR 3.310,50 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android