Rank #N/A
367 người thích điều này
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$521,89 3.5%
0,00911812 BTC -0.9%
367 người thích điều này
$493,38
Phạm vi 24H
$528,25
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $37.558,19
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Mixin SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-29 0,000000000000 sats 59.073.594 sats 902.474 sats N/A
2021-11-28 0,000000000000 sats 55.590.004 sats 933.472 sats 902.474 sats
2021-11-27 0,000000000000 sats 130.846.798 sats 911.574 sats 933.472 sats
2021-11-26 0,000000000000 sats 47.651.182 sats 930.220 sats 911.574 sats
2021-11-25 0,000000000000 sats 54.868.770 sats 924.479 sats 930.220 sats
2021-11-24 0,000000000000 sats 56.001.586 sats 927.407 sats 924.479 sats
2021-11-23 0,000000000000 sats 99.682.201 sats 927.009 sats 927.407 sats
2021-11-22 0,000000000000 sats 61.258.190 sats 912.596 sats 927.009 sats
2021-11-21 0,000000000000 sats 65.294.871 sats 877.693 sats 912.596 sats
2021-11-20 0,000000000000 sats 56.442.307 sats 883.108 sats 877.693 sats
2021-11-19 0,000000000000 sats 34.501.875 sats 860.392 sats 883.108 sats
2021-11-18 0,000000000000 sats 60.317.907 sats 860.039 sats 860.392 sats
2021-11-17 0,000000000000 sats 98.304.907 sats 848.045 sats 860.039 sats
2021-11-16 0,000000000000 sats 52.651.502 sats 858.049 sats 848.045 sats
2021-11-15 0,000000000000 sats 53.490.238 sats 861.462 sats 858.049 sats
2021-11-14 0,000000000000 sats 51.856.224 sats 878.585 sats 861.462 sats
2021-11-13 0,000000000000 sats 56.163.130 sats 839.897 sats 878.585 sats
2021-11-12 0,000000000000 sats 57.329.185 sats 848.476 sats 839.897 sats
2021-11-11 0,000000000000 sats 96.812.759 sats 836.595 sats 848.476 sats
2021-11-10 0,000000000000 sats 156.184.314 sats 839.768 sats 836.595 sats
2021-11-09 0,000000000000 sats 103.200.615 sats 883.889 sats 839.768 sats
2021-11-08 0,000000000000 sats 171.480.217 sats 935.868 sats 883.889 sats
2021-11-07 0,000000000000 sats 209.945.954 sats 821.031 sats 935.868 sats
2021-11-06 0,000000000000 sats 88.566.021 sats 745.887 sats 821.031 sats
2021-11-05 0,000000000000 sats 113.069.910 sats 740.564 sats 745.887 sats
2021-11-04 0,000000000000 sats 129.197.842 sats 637.995 sats 740.564 sats
2021-11-03 0,000000000000 sats 135.657.186 sats 628.567 sats 637.995 sats
2021-11-02 0,000000000000 sats 38.978.426 sats 634.819 sats 628.567 sats
2021-11-01 0,000000000000 sats 45.163.122 sats 625.222 sats 634.819 sats
2021-10-31 0,000000000000 sats 49.909.086 sats 610.226 sats 625.222 sats
2021-10-30 0,000000000000 sats 73.875.081 sats 625.093 sats 610.226 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android