👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$268,68 4.5%
0,99126051 ETH 0.7%
145 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.342.837
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$254,32 / $272,97
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 7.864,35 NT$ N/A
2020-02-22 7.960,15 NT$ 7.864,35 NT$
2020-02-21 7.699,95 NT$ 7.960,15 NT$
2020-02-20 7.576,68 NT$ 7.699,95 NT$
2020-02-19 7.984,73 NT$ 7.576,68 NT$
2020-02-18 7.467,35 NT$ 7.984,73 NT$
2020-02-17 7.744,91 NT$ 7.467,35 NT$
2020-02-16 7.922,59 NT$ 7.744,91 NT$
2020-02-15 8.484,12 NT$ 7.922,59 NT$
2020-02-14 8.386,27 NT$ 8.484,12 NT$
2020-02-13 8.547,82 NT$ 8.386,27 NT$
2020-02-12 8.363,94 NT$ 8.547,82 NT$
2020-02-11 8.210,70 NT$ 8.363,94 NT$
2020-02-10 8.455,10 NT$ 8.210,70 NT$
2020-02-09 7.963,56 NT$ 8.455,10 NT$
2020-02-08 7.770,76 NT$ 7.963,56 NT$
2020-02-07 7.638,68 NT$ 7.770,76 NT$
2020-02-06 7.564,67 NT$ 7.638,68 NT$
2020-02-05 7.268,33 NT$ 7.564,67 NT$
2020-02-04 7.246,03 NT$ 7.268,33 NT$
2020-02-03 7.606,50 NT$ 7.246,03 NT$
2020-02-02 7.512,47 NT$ 7.606,50 NT$
2020-02-01 7.382,72 NT$ 7.512,47 NT$
2020-01-31 7.506,07 NT$ 7.382,72 NT$
2020-01-30 7.316,38 NT$ 7.506,07 NT$
2020-01-29 7.342,16 NT$ 7.316,38 NT$
2020-01-28 7.308,88 NT$ 7.342,16 NT$
2020-01-27 7.191,31 NT$ 7.308,88 NT$
2020-01-26 7.046,26 NT$ 7.191,31 NT$
2020-01-25 6.995,12 NT$ 7.046,26 NT$
2020-01-24 7.037,79 NT$ 6.995,12 NT$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android