🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$716,32 1.1%
0,01327420 BTC 4.1%
312 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$63.467
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$689,94 / $730,76
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-22 0,00000000 NT$ 1.143.931 NT$ 19.593,35 NT$ N/A
2021-04-21 0,00000000 NT$ 2.250.165 NT$ 19.810,25 NT$ 19.593,35 NT$
2021-04-20 0,00000000 NT$ 1.392.385 NT$ 19.873,58 NT$ 19.810,25 NT$
2021-04-19 0,00000000 NT$ 10.106.934 NT$ 20.466 NT$ 19.873,58 NT$
2021-04-18 0,00000000 NT$ 6.228.414 NT$ 20.924 NT$ 20.466 NT$
2021-04-17 0,00000000 NT$ 4.314.303 NT$ 22.156 NT$ 20.924 NT$
2021-04-16 0,00000000 NT$ 14.840.142 NT$ 22.700 NT$ 22.156 NT$
2021-04-15 0,00000000 NT$ 2.945.941 NT$ 22.993 NT$ 22.700 NT$
2021-04-14 0,00000000 NT$ 26.197.343 NT$ 23.199 NT$ 22.993 NT$
2021-04-13 0,00000000 NT$ 4.761.899 NT$ 22.319 NT$ 23.199 NT$
2021-04-12 0,00000000 NT$ 15.997.486 NT$ 23.506 NT$ 22.319 NT$
2021-04-11 0,00000000 NT$ 4.578.791 NT$ 22.241 NT$ 23.506 NT$
2021-04-10 0,00000000 NT$ 1.214.874 NT$ 22.379 NT$ 22.241 NT$
2021-04-09 0,00000000 NT$ 2.045.305 NT$ 22.464 NT$ 22.379 NT$
2021-04-08 0,00000000 NT$ 3.682.649 NT$ 22.103 NT$ 22.464 NT$
2021-04-07 0,00000000 NT$ 8.691.022 NT$ 23.589 NT$ 22.103 NT$
2021-04-06 0,00000000 NT$ 3.278.469 NT$ 22.980 NT$ 23.589 NT$
2021-04-05 0,00000000 NT$ 1.712.751 NT$ 22.857 NT$ 22.980 NT$
2021-04-04 0,00000000 NT$ 1.958.547 NT$ 21.669 NT$ 22.857 NT$
2021-04-03 0,00000000 NT$ 6.803.095 NT$ 23.735 NT$ 21.669 NT$
2021-04-02 0,00000000 NT$ 4.273.374 NT$ 22.932 NT$ 23.735 NT$
2021-04-01 0,00000000 NT$ 3.310.707 NT$ 24.287 NT$ 22.932 NT$
2021-03-31 0,00000000 NT$ 4.948.170 NT$ 24.319 NT$ 24.287 NT$
2021-03-30 0,00000000 NT$ 2.795.972 NT$ 23.675 NT$ 24.319 NT$
2021-03-29 0,00000000 NT$ 5.117.333 NT$ 23.205 NT$ 23.675 NT$
2021-03-28 0,00000000 NT$ 8.017.395 NT$ 23.321 NT$ 23.205 NT$
2021-03-27 0,00000000 NT$ 3.590.204 NT$ 21.512 NT$ 23.321 NT$
2021-03-26 0,00000000 NT$ 2.443.684 NT$ 20.477 NT$ 21.512 NT$
2021-03-25 0,00000000 NT$ 2.428.186 NT$ 20.811 NT$ 20.477 NT$
2021-03-24 0,00000000 NT$ 1.378.265 NT$ 23.318 NT$ 20.811 NT$
2021-03-23 0,00000000 NT$ 5.569.088 NT$ 22.437 NT$ 23.318 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android