👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$239,98 0,24%
1,40216028 ETH -0,22%
144 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$61.157.763
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$237,18 / $246,05
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-28 60.226.675 Bs.F N/A
2020-01-27 59.482.237 Bs.F 60.226.675 Bs.F
2020-01-26 58.295.594 Bs.F 59.482.237 Bs.F
2020-01-25 57.872.500 Bs.F 58.295.594 Bs.F
2020-01-24 58.312.892 Bs.F 57.872.500 Bs.F
2020-01-23 56.950.166 Bs.F 58.312.892 Bs.F
2020-01-22 58.098.585 Bs.F 56.950.166 Bs.F
2020-01-21 55.645.661 Bs.F 58.098.585 Bs.F
2020-01-20 54.915.293 Bs.F 55.645.661 Bs.F
2020-01-19 59.033.777 Bs.F 54.915.293 Bs.F
2020-01-18 59.416.977 Bs.F 59.033.777 Bs.F
2020-01-17 56.943.842 Bs.F 59.416.977 Bs.F
2020-01-16 55.186.117 Bs.F 56.943.842 Bs.F
2020-01-15 57.387.224 Bs.F 55.186.117 Bs.F
2020-01-14 51.086.688 Bs.F 57.387.224 Bs.F
2020-01-13 47.478.284 Bs.F 51.086.688 Bs.F
2020-01-12 44.769.973 Bs.F 47.478.284 Bs.F
2020-01-11 44.748.407 Bs.F 44.769.973 Bs.F
2020-01-10 43.555.344 Bs.F 44.748.407 Bs.F
2020-01-09 42.719.814 Bs.F 43.555.344 Bs.F
2020-01-08 44.861.417 Bs.F 42.719.814 Bs.F
2020-01-07 44.163.610 Bs.F 44.861.417 Bs.F
2020-01-06 43.395.472 Bs.F 44.163.610 Bs.F
2020-01-05 43.616.846 Bs.F 43.395.472 Bs.F
2020-01-04 43.686.495 Bs.F 43.616.846 Bs.F
2020-01-03 42.559.528 Bs.F 43.686.495 Bs.F
2020-01-02 42.297.924 Bs.F 42.559.528 Bs.F
2020-01-01 43.653.780 Bs.F 42.297.924 Bs.F
2019-12-31 44.096.843 Bs.F 43.653.780 Bs.F
2019-12-30 45.174.298 Bs.F 44.096.843 Bs.F
2019-12-29 46.056.924 Bs.F 45.174.298 Bs.F
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android