🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$758,99 -2.5%
0,01251203 BTC 0.3%
307 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$229.834
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$759,03 / $810,20
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-16 0,00000000 Bs.F 52.474 Bs.F 80,27 Bs.F N/A
2021-04-15 0,00000000 Bs.F 10.394,20 Bs.F 81,12 Bs.F 80,27 Bs.F
2021-04-14 0,00000000 Bs.F 92.290 Bs.F 81,73 Bs.F 81,12 Bs.F
2021-04-13 0,00000000 Bs.F 16.780,30 Bs.F 78,65 Bs.F 81,73 Bs.F
2021-04-12 0,00000000 Bs.F 56.175 Bs.F 82,54 Bs.F 78,65 Bs.F
2021-04-11 0,00000000 Bs.F 16.112,26 Bs.F 78,26 Bs.F 82,54 Bs.F
2021-04-10 0,00000000 Bs.F 4.274,83 Bs.F 78,75 Bs.F 78,26 Bs.F
2021-04-09 0,00000000 Bs.F 7.205,86 Bs.F 79,14 Bs.F 78,75 Bs.F
2021-04-08 0,00000000 Bs.F 13.000,64 Bs.F 78,03 Bs.F 79,14 Bs.F
2021-04-07 0,00000000 Bs.F 30.590 Bs.F 83,02 Bs.F 78,03 Bs.F
2021-04-06 0,00000000 Bs.F 11.558,14 Bs.F 81,02 Bs.F 83,02 Bs.F
2021-04-05 0,00000000 Bs.F 6.007,87 Bs.F 80,18 Bs.F 81,02 Bs.F
2021-04-04 0,00000000 Bs.F 6.870,06 Bs.F 76,01 Bs.F 80,18 Bs.F
2021-04-03 0,00000000 Bs.F 23.863 Bs.F 83,26 Bs.F 76,01 Bs.F
2021-04-02 0,00000000 Bs.F 15.010,89 Bs.F 80,55 Bs.F 83,26 Bs.F
2021-04-01 0,00000000 Bs.F 11.676,93 Bs.F 85,66 Bs.F 80,55 Bs.F
2021-03-31 0,00000000 Bs.F 17.411,39 Bs.F 85,57 Bs.F 85,66 Bs.F
2021-03-30 0,00000000 Bs.F 9.817,70 Bs.F 83,13 Bs.F 85,57 Bs.F
2021-03-29 0,00000000 Bs.F 17.911,65 Bs.F 81,22 Bs.F 83,13 Bs.F
2021-03-28 0,00000000 Bs.F 28.062 Bs.F 81,63 Bs.F 81,22 Bs.F
2021-03-27 0,00000000 Bs.F 12.566,27 Bs.F 75,29 Bs.F 81,63 Bs.F
2021-03-26 0,00000000 Bs.F 8.552,38 Bs.F 71,66 Bs.F 75,29 Bs.F
2021-03-25 0,00000000 Bs.F 8.534,32 Bs.F 73,14 Bs.F 71,66 Bs.F
2021-03-24 0,00000000 Bs.F 4.839,98 Bs.F 81,88 Bs.F 73,14 Bs.F
2021-03-23 0,00000000 Bs.F 19.682,29 Bs.F 79,30 Bs.F 81,88 Bs.F
2021-03-22 0,00000000 Bs.F 8.689,13 Bs.F 82,76 Bs.F 79,30 Bs.F
2021-03-21 0,00000000 Bs.F 39.418 Bs.F 85,68 Bs.F 82,76 Bs.F
2021-03-20 0,00000000 Bs.F 23.875 Bs.F 85,29 Bs.F 85,68 Bs.F
2021-03-19 0,00000000 Bs.F 80.355 Bs.F 85,27 Bs.F 85,29 Bs.F
2021-03-18 0,00000000 Bs.F 350.383 Bs.F 93,63 Bs.F 85,27 Bs.F
2021-03-17 0,00000000 Bs.F 392.612 Bs.F 88,38 Bs.F 93,63 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android