👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$263,92 -3.2%
1,13899037 ETH 6.9%
145 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$57.449.067
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$260,11 / $276,50
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 6.304.750 ₫ N/A
2020-02-25 6.030.048 ₫ 6.304.750 ₫
2020-02-24 6.285.131 ₫ 6.030.048 ₫
2020-02-23 5.989.858 ₫ 6.285.131 ₫
2020-02-22 6.062.826 ₫ 5.989.858 ₫
2020-02-21 5.892.851 ₫ 6.062.826 ₫
2020-02-20 5.834.587 ₫ 5.892.851 ₫
2020-02-19 6.189.708 ₫ 5.834.587 ₫
2020-02-18 5.778.975 ₫ 6.189.708 ₫
2020-02-17 5.993.089 ₫ 5.778.975 ₫
2020-02-16 6.136.373 ₫ 5.993.089 ₫
2020-02-15 6.571.304 ₫ 6.136.373 ₫
2020-02-14 6.506.453 ₫ 6.571.304 ₫
2020-02-13 6.658.706 ₫ 6.506.453 ₫
2020-02-12 6.484.127 ₫ 6.658.706 ₫
2020-02-11 6.380.112 ₫ 6.484.127 ₫
2020-02-10 6.510.192 ₫ 6.380.112 ₫
2020-02-09 6.133.870 ₫ 6.510.192 ₫
2020-02-08 5.985.364 ₫ 6.133.870 ₫
2020-02-07 5.916.244 ₫ 5.985.364 ₫
2020-02-06 5.866.904 ₫ 5.916.244 ₫
2020-02-05 5.615.280 ₫ 5.866.904 ₫
2020-02-04 5.570.837 ₫ 5.615.280 ₫
2020-02-03 5.790.733 ₫ 5.570.837 ₫
2020-02-02 5.716.754 ₫ 5.790.733 ₫
2020-02-01 5.618.014 ₫ 5.716.754 ₫
2020-01-31 5.754.002 ₫ 5.618.014 ₫
2020-01-30 5.624.698 ₫ 5.754.002 ₫
2020-01-29 5.661.260 ₫ 5.624.698 ₫
2020-01-28 5.618.604 ₫ 5.661.260 ₫
2020-01-27 5.551.307 ₫ 5.618.604 ₫
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android