Rank #N/A
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$296,40 2.1%
0,00805015 BTC -0.4%
399 người thích điều này
$285,91
Phạm vi 24H
$301,33
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $2.357,23
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Mixin XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-28 0,000000000000 XAU 1,30 XAU 0,165606 XAU N/A
2022-01-27 0,000000000000 XAU 7,75 XAU 0,160658 XAU 0,165606 XAU
2022-01-26 0,000000000000 XAU 3,06 XAU 0,157352 XAU 0,160658 XAU
2022-01-25 0,000000000000 XAU 16,80 XAU 0,153188 XAU 0,157352 XAU
2022-01-24 0,000000000000 XAU 1,53 XAU 0,164188 XAU 0,153188 XAU
2022-01-23 0,000000000000 XAU 12,02 XAU 0,156332 XAU 0,164188 XAU
2022-01-22 0,000000000000 XAU 11,98 XAU 0,187628 XAU 0,156332 XAU
2022-01-21 0,000000000000 XAU 3,59 XAU 0,198176 XAU 0,187628 XAU
2022-01-20 0,000000000000 XAU 3,37 XAU 0,202027 XAU 0,198176 XAU
2022-01-19 0,000000000000 XAU 3,89 XAU 0,218313 XAU 0,202027 XAU
2022-01-18 0,000000000000 XAU 5,53 XAU 0,208830 XAU 0,218313 XAU
2022-01-17 0,000000000000 XAU 10,86 XAU 0,216353 XAU 0,208830 XAU
2022-01-16 0,000000000000 XAU 18,53 XAU 0,214594 XAU 0,216353 XAU
2022-01-15 0,000000000000 XAU 7,16 XAU 0,213104 XAU 0,214594 XAU
2022-01-14 0,000000000000 XAU 7,19 XAU 0,212505 XAU 0,213104 XAU
2022-01-13 0,000000000000 XAU 6,60 XAU 0,213316 XAU 0,212505 XAU
2022-01-12 0,000000000000 XAU 8,75 XAU 0,211704 XAU 0,213316 XAU
2022-01-11 0,000000000000 XAU 7,57 XAU 0,210957 XAU 0,211704 XAU
2022-01-10 0,000000000000 XAU 6,01 XAU 0,213631 XAU 0,210957 XAU
2022-01-09 0,000000000000 XAU 9,16 XAU 0,209883 XAU 0,213631 XAU
2022-01-08 0,000000000000 XAU 12,96 XAU 0,215401 XAU 0,209883 XAU
2022-01-07 0,000000000000 XAU 8,32 XAU 0,223642 XAU 0,215401 XAU
2022-01-06 0,000000000000 XAU 16,62 XAU 0,226149 XAU 0,223642 XAU
2022-01-05 0,000000000000 XAU 8,05 XAU 0,233321 XAU 0,226149 XAU
2022-01-04 0,000000000000 XAU 6,92 XAU 0,236422 XAU 0,233321 XAU
2022-01-03 0,000000000000 XAU 7,14 XAU 0,234129 XAU 0,236422 XAU
2022-01-02 0,000000000000 XAU 8,59 XAU 0,231799 XAU 0,234129 XAU
2022-01-01 0,000000000000 XAU 12,21 XAU 0,224594 XAU 0,231799 XAU
2021-12-31 0,000000000000 XAU 10,20 XAU 0,228260 XAU 0,224594 XAU
2021-12-30 0,000000000000 XAU 8,09 XAU 0,227052 XAU 0,228260 XAU
2021-12-29 0,000000000000 XAU 10,20 XAU 0,230424 XAU 0,227052 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android