🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$671,09 -8.8%
0,01237653 BTC -4.2%
309 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$76.636
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$670,05 / $750,47
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-20 0,00000000 XDR 34.550 XDR 493,14 XDR N/A
2021-04-19 0,00000000 XDR 250.200 XDR 506,63 XDR 493,14 XDR
2021-04-18 0,00000000 XDR 154.160 XDR 517,89 XDR 506,63 XDR
2021-04-17 0,00000000 XDR 106.796 XDR 548,46 XDR 517,89 XDR
2021-04-16 0,00000000 XDR 367.354 XDR 561,91 XDR 548,46 XDR
2021-04-15 0,00000000 XDR 72.755 XDR 567,84 XDR 561,91 XDR
2021-04-14 0,00000000 XDR 647.308 XDR 573,22 XDR 567,84 XDR
2021-04-13 0,00000000 XDR 117.594 XDR 551,17 XDR 573,22 XDR
2021-04-12 0,00000000 XDR 393.880 XDR 578,76 XDR 551,17 XDR
2021-04-11 0,00000000 XDR 113.016 XDR 548,96 XDR 578,76 XDR
2021-04-10 0,00000000 XDR 29.904 XDR 550,85 XDR 548,96 XDR
2021-04-09 0,00000000 XDR 50.662 XDR 556,43 XDR 550,85 XDR
2021-04-08 0,00000000 XDR 91.080 XDR 546,65 XDR 556,43 XDR
2021-04-07 0,00000000 XDR 214.591 XDR 582,43 XDR 546,65 XDR
2021-04-06 0,00000000 XDR 81.320 XDR 570,01 XDR 582,43 XDR
2021-04-05 0,00000000 XDR 42.259 XDR 563,95 XDR 570,01 XDR
2021-04-04 0,00000000 XDR 48.323 XDR 534,63 XDR 563,95 XDR
2021-04-03 0,00000000 XDR 167.954 XDR 585,98 XDR 534,63 XDR
2021-04-02 0,00000000 XDR 105.828 XDR 567,90 XDR 585,98 XDR
2021-04-01 0,00000000 XDR 82.236 XDR 603,28 XDR 567,90 XDR
2021-03-31 0,00000000 XDR 122.596 XDR 602,53 XDR 603,28 XDR
2021-03-30 0,00000000 XDR 68.994 XDR 584,20 XDR 602,53 XDR
2021-03-29 0,00000000 XDR 125.905 XDR 570,93 XDR 584,20 XDR
2021-03-28 0,00000000 XDR 197.254 XDR 573,78 XDR 570,93 XDR
2021-03-27 0,00000000 XDR 88.348 XDR 529,36 XDR 573,78 XDR
2021-03-26 0,00000000 XDR 60.041 XDR 503,10 XDR 529,36 XDR
2021-03-25 0,00000000 XDR 59.842 XDR 512,88 XDR 503,10 XDR
2021-03-24 0,00000000 XDR 33.868 XDR 572,99 XDR 512,88 XDR
2021-03-23 0,00000000 XDR 137.606 XDR 554,38 XDR 572,99 XDR
2021-03-22 0,00000000 XDR 60.725 XDR 578,38 XDR 554,38 XDR
2021-03-21 0,00000000 XDR 275.475 XDR 598,76 XDR 578,38 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android