👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$248,50 -4.3%
1,12272489 ETH -1.4%
145 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$53.469.927
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$246,62 / $259,68
Cung lưu thông
? / 1.000.000
XIN
USD

Mixin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-28 184,01 XDR N/A
2020-02-27 177,01 XDR 184,01 XDR
2020-02-26 199,38 XDR 177,01 XDR
2020-02-25 190,85 XDR 199,38 XDR
2020-02-24 199,15 XDR 190,85 XDR
2020-02-23 189,97 XDR 199,15 XDR
2020-02-22 192,28 XDR 189,97 XDR
2020-02-21 185,94 XDR 192,28 XDR
2020-02-20 184,23 XDR 185,94 XDR
2020-02-19 194,30 XDR 184,23 XDR
2020-02-18 181,89 XDR 194,30 XDR
2020-02-17 188,56 XDR 181,89 XDR
2020-02-16 192,89 XDR 188,56 XDR
2020-02-15 206,56 XDR 192,89 XDR
2020-02-14 204,18 XDR 206,56 XDR
2020-02-13 208,43 XDR 204,18 XDR
2020-02-12 203,66 XDR 208,43 XDR
2020-02-11 199,35 XDR 203,66 XDR
2020-02-10 204,17 XDR 199,35 XDR
2020-02-09 192,30 XDR 204,17 XDR
2020-02-08 187,64 XDR 192,30 XDR
2020-02-07 185,04 XDR 187,64 XDR
2020-02-06 183,26 XDR 185,04 XDR
2020-02-05 175,38 XDR 183,26 XDR
2020-02-04 173,99 XDR 175,38 XDR
2020-02-03 182,01 XDR 173,99 XDR
2020-02-02 179,76 XDR 182,01 XDR
2020-02-01 176,66 XDR 179,76 XDR
2020-01-31 180,58 XDR 176,66 XDR
2020-01-30 176,71 XDR 180,58 XDR
2020-01-29 177,79 XDR 176,71 XDR
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android