Rank #N/A
372 người thích điều này
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$435,36 -2.8%
0,00892012 BTC -2.2%
372 người thích điều này
$435,45
Phạm vi 24H
$461,63
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $5.309,08
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Mixin XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-05 0,000000000000 XLM 458.501 XLM 1.549 XLM N/A
2021-12-04 0,000000000000 XLM 36.523 XLM 1.546 XLM 1.549 XLM
2021-12-03 0,000000000000 XLM 5.789 XLM 1.544 XLM 1.546 XLM
2021-12-02 0,000000000000 XLM 53.340 XLM 1.584 XLM 1.544 XLM
2021-12-01 0,000000000000 XLM 93.276 XLM 1.617 XLM 1.584 XLM
2021-11-30 0,000000000000 XLM 137.570 XLM 1.646 XLM 1.617 XLM
2021-11-29 0,000000000000 XLM 104.365 XLM 1.594 XLM 1.646 XLM
2021-11-28 0,000000000000 XLM 92.919 XLM 1.560 XLM 1.594 XLM
2021-11-27 0,000000000000 XLM 212.987 XLM 1.484 XLM 1.560 XLM
2021-11-26 0,000000000000 XLM 81.940 XLM 1.600 XLM 1.484 XLM
2021-11-25 0,000000000000 XLM 95.469 XLM 1.609 XLM 1.600 XLM
2021-11-24 0,000000000000 XLM 94.272 XLM 1.561 XLM 1.609 XLM
2021-11-23 0,000000000000 XLM 166.117 XLM 1.545 XLM 1.561 XLM
2021-11-22 0,000000000000 XLM 104.759 XLM 1.561 XLM 1.545 XLM
2021-11-21 0,000000000000 XLM 111.605 XLM 1.500 XLM 1.561 XLM
2021-11-20 0,000000000000 XLM 92.226 XLM 1.443 XLM 1.500 XLM
2021-11-19 0,000000000000 XLM 59.605 XLM 1.486 XLM 1.443 XLM
2021-11-18 0,000000000000 XLM 104.776 XLM 1.494 XLM 1.486 XLM
2021-11-17 0,000000000000 XLM 171.658 XLM 1.481 XLM 1.494 XLM
2021-11-16 0,000000000000 XLM 88.930 XLM 1.449 XLM 1.481 XLM
2021-11-15 0,000000000000 XLM 92.268 XLM 1.486 XLM 1.449 XLM
2021-11-14 0,000000000000 XLM 88.030 XLM 1.491 XLM 1.486 XLM
2021-11-13 0,000000000000 XLM 94.642 XLM 1.415 XLM 1.491 XLM
2021-11-12 0,000000000000 XLM 95.062 XLM 1.407 XLM 1.415 XLM
2021-11-11 0,000000000000 XLM 163.663 XLM 1.414 XLM 1.407 XLM
2021-11-10 0,000000000000 XLM 254.159 XLM 1.367 XLM 1.414 XLM
2021-11-09 0,000000000000 XLM 184.406 XLM 1.579 XLM 1.367 XLM
2021-11-08 0,000000000000 XLM 297.132 XLM 1.622 XLM 1.579 XLM
2021-11-07 0,000000000000 XLM 358.649 XLM 1.403 XLM 1.622 XLM
2021-11-06 0,000000000000 XLM 149.665 XLM 1.260 XLM 1.403 XLM
2021-11-05 0,000000000000 XLM 187.479 XLM 1.228 XLM 1.260 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android