Rank #N/A
371 người thích điều này
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$456,44 6.4%
0,00927564 BTC 1.0%
371 người thích điều này
$429,09
Phạm vi 24H
$459,06
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $98.012,69
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Mixin XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-05 0,000000000000 XRP 157.065 XRP 530,629 XRP N/A
2021-12-04 0,000000000000 XRP 13.057 XRP 552,569 XRP 530,629 XRP
2021-12-03 0,000000000000 XRP 2.002 XRP 533,962 XRP 552,569 XRP
2021-12-02 0,000000000000 XRP 17.766 XRP 527,674 XRP 533,962 XRP
2021-12-01 0,000000000000 XRP 31.520 XRP 546,583 XRP 527,674 XRP
2021-11-30 0,000000000000 XRP 45.743 XRP 547,422 XRP 546,583 XRP
2021-11-29 0,000000000000 XRP 35.000 XRP 534,701 XRP 547,422 XRP
2021-11-28 0,000000000000 XRP 32.222 XRP 541,068 XRP 534,701 XRP
2021-11-27 0,000000000000 XRP 74.935 XRP 522,051 XRP 541,068 XRP
2021-11-26 0,000000000000 XRP 26.930 XRP 525,713 XRP 522,051 XRP
2021-11-25 0,000000000000 XRP 30.190 XRP 508,672 XRP 525,713 XRP
2021-11-24 0,000000000000 XRP 30.266 XRP 501,224 XRP 508,672 XRP
2021-11-23 0,000000000000 XRP 54.224 XRP 504,259 XRP 501,224 XRP
2021-11-22 0,000000000000 XRP 33.935 XRP 505,549 XRP 504,259 XRP
2021-11-21 0,000000000000 XRP 35.601 XRP 478,550 XRP 505,549 XRP
2021-11-20 0,000000000000 XRP 30.083 XRP 470,680 XRP 478,550 XRP
2021-11-19 0,000000000000 XRP 18.895 XRP 471,202 XRP 470,680 XRP
2021-11-18 0,000000000000 XRP 33.165 XRP 472,880 XRP 471,202 XRP
2021-11-17 0,000000000000 XRP 54.245 XRP 467,952 XRP 472,880 XRP
2021-11-16 0,000000000000 XRP 28.651 XRP 466,925 XRP 467,952 XRP
2021-11-15 0,000000000000 XRP 29.339 XRP 472,507 XRP 466,925 XRP
2021-11-14 0,000000000000 XRP 28.063 XRP 475,456 XRP 472,507 XRP
2021-11-13 0,000000000000 XRP 30.282 XRP 452,854 XRP 475,456 XRP
2021-11-12 0,000000000000 XRP 30.655 XRP 453,699 XRP 452,854 XRP
2021-11-11 0,000000000000 XRP 52.994 XRP 457,943 XRP 453,699 XRP
2021-11-10 0,000000000000 XRP 83.267 XRP 447,705 XRP 457,943 XRP
2021-11-09 0,000000000000 XRP 54.085 XRP 463,229 XRP 447,705 XRP
2021-11-08 0,000000000000 XRP 88.907 XRP 485,216 XRP 463,229 XRP
2021-11-07 0,000000000000 XRP 112.363 XRP 439,416 XRP 485,216 XRP
2021-11-06 0,000000000000 XRP 46.578 XRP 392,275 XRP 439,416 XRP
2021-11-05 0,000000000000 XRP 57.969 XRP 379,677 XRP 392,275 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android