moac  (MOAC)
MOAC (MOAC)
$0,106315 12.5%
0,00000950 BTC 14.7%
191 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$54.826
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,09320389 / $0,108590
Cung lưu thông
? / 151.044.704
MOAC
USD

MOAC INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-04 7,13 ₹ N/A
2020-08-03 7,05 ₹ 7,13 ₹
2020-08-02 7,03 ₹ 7,05 ₹
2020-08-01 7,32 ₹ 7,03 ₹
2020-07-31 7,13 ₹ 7,32 ₹
2020-07-30 6,89 ₹ 7,13 ₹
2020-07-29 6,99 ₹ 6,89 ₹
2020-07-28 7,05 ₹ 6,99 ₹
2020-07-27 7,05 ₹ 7,05 ₹
2020-07-26 6,95 ₹ 7,05 ₹
2020-07-25 6,88 ₹ 6,95 ₹
2020-07-24 7,00 ₹ 6,88 ₹
2020-07-23 6,82 ₹ 7,00 ₹
2020-07-22 6,61 ₹ 6,82 ₹
2020-07-21 6,70 ₹ 6,61 ₹
2020-07-20 6,99 ₹ 6,70 ₹
2020-07-19 6,80 ₹ 6,99 ₹
2020-07-18 6,92 ₹ 6,80 ₹
2020-07-17 7,06 ₹ 6,92 ₹
2020-07-16 6,98 ₹ 7,06 ₹
2020-07-15 7,35 ₹ 6,98 ₹
2020-07-14 6,94 ₹ 7,35 ₹
2020-07-13 6,94 ₹ 6,94 ₹
2020-07-12 7,10 ₹ 6,94 ₹
2020-07-11 6,88 ₹ 7,10 ₹
2020-07-10 6,95 ₹ 6,88 ₹
2020-07-09 7,05 ₹ 6,95 ₹
2020-07-08 7,26 ₹ 7,05 ₹
2020-07-07 7,14 ₹ 7,26 ₹
2020-07-06 7,52 ₹ 7,14 ₹
2020-07-05 7,50 ₹ 7,52 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android