🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,159853 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-13 12:02:16 UTC (khoảng 13 giờ trước)
600 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.266.200
MOD
USD

Modum BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00023829 BCH N/A
2021-04-12 0,0000000000 BCH 0,29803252 BCH 0,00023523 BCH 0,00023829 BCH
2021-04-11 0,0000000000 BCH 1,333783 BCH 0,00078689 BCH 0,00023523 BCH
2021-04-10 0,0000000000 BCH 0,72566907 BCH 0,00099817 BCH 0,00078689 BCH
2021-04-09 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00010167 BCH 0,00099817 BCH
2021-04-08 0,0000000000 BCH 0,12402078 BCH 0,00062322 BCH 0,00010167 BCH
2021-04-07 0,0000000000 BCH 0,12402078 BCH 0,00062322 BCH 0,00062322 BCH
2021-04-06 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00045543 BCH 0,00062322 BCH
2021-04-05 0,0000000000 BCH 0,00315961 BCH 0,00045543 BCH 0,00045543 BCH
2021-04-04 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00015293 BCH 0,00045543 BCH
2021-04-03 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00015293 BCH 0,00015293 BCH
2021-04-01 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00015293 BCH 0,00015293 BCH
2021-03-31 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00015293 BCH 0,00015293 BCH
2021-03-30 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00015293 BCH 0,00015293 BCH
2021-03-29 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00015293 BCH 0,00015293 BCH
2021-03-28 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00015293 BCH 0,00015293 BCH
2021-03-24 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00015293 BCH 0,00015293 BCH
2021-03-23 0,0000000000 BCH 0,0000000000 BCH 0,00015293 BCH 0,00015293 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android