Rank #N/A
644 người thích điều này
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,023234260624 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-08-01 12:30:25 UTC (3 ngày trước)
644 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply 21.266.200
Show Info
Hide Info

Modum CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-08-02 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ N/A
2021-08-01 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-31 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-27 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-26 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-25 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-22 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-21 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-20 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-19 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-18 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
2021-07-05 0,000000000000 CLP$ 0,000000000000 CLP$ 17,05 CLP$ 17,05 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android