modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,210037 -16.9%
0,00055387 ETH -13.1%
490 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$627,17
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,138334 / $0,255737
Cung lưu thông
? / 21.266.200
MOD
USD

Modum CNY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-08 1,77 ¥ N/A
2020-08-07 1,31 ¥ 1,77 ¥
2020-08-06 1,54 ¥ 1,31 ¥
2020-08-05 1,72 ¥ 1,54 ¥
2020-08-04 1,59 ¥ 1,72 ¥
2020-08-03 1,57 ¥ 1,59 ¥
2020-08-02 1,45 ¥ 1,57 ¥
2020-08-01 1,33 ¥ 1,45 ¥
2020-07-31 1,32 ¥ 1,33 ¥
2020-07-30 1,13 ¥ 1,32 ¥
2020-07-29 1,52 ¥ 1,13 ¥
2020-07-28 1,46 ¥ 1,52 ¥
2020-07-27 1,39 ¥ 1,46 ¥
2020-07-26 1,33 ¥ 1,39 ¥
2020-07-25 1,55 ¥ 1,33 ¥
2020-07-24 1,79 ¥ 1,55 ¥
2020-07-23 1,33 ¥ 1,79 ¥
2020-07-22 1,19 ¥ 1,33 ¥
2020-07-21 1,22 ¥ 1,19 ¥
2020-07-20 1,37 ¥ 1,22 ¥
2020-07-19 1,40 ¥ 1,37 ¥
2020-07-18 1,40 ¥ 1,40 ¥
2020-07-17 1,39 ¥ 1,40 ¥
2020-07-16 1,42 ¥ 1,39 ¥
2020-07-15 1,45 ¥ 1,42 ¥
2020-07-14 1,47 ¥ 1,45 ¥
2020-07-13 1,46 ¥ 1,47 ¥
2020-07-12 1,42 ¥ 1,46 ¥
2020-07-11 1,36 ¥ 1,42 ¥
2020-07-10 1,48 ¥ 1,36 ¥
2020-07-09 1,49 ¥ 1,48 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android