Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.278.910.551 $ 0,47%
Lưu lượng 24 giờ: 34.514.296.422 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 7,95%
XRP 4,82%
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,123277 3,7%
0,00082983 ETH 3,5%
470 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$24.278
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,118565 / $0,123328
Cung lưu thông
? / 21.266.200
MOD
USD

Modum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-08 0,825838 kr. N/A
2019-12-07 0,752623 kr. 0,825838 kr.
2019-12-06 0,617546 kr. 0,752623 kr.
2019-12-05 0,522336 kr. 0,617546 kr.
2019-12-04 0,673704 kr. 0,522336 kr.
2019-12-03 0,682628 kr. 0,673704 kr.
2019-12-02 0,717551 kr. 0,682628 kr.
2019-12-01 0,680718 kr. 0,717551 kr.
2019-11-30 0,687318 kr. 0,680718 kr.
2019-11-29 0,675728 kr. 0,687318 kr.
2019-11-28 0,682195 kr. 0,675728 kr.
2019-11-27 0,671663 kr. 0,682195 kr.
2019-11-26 0,664512 kr. 0,671663 kr.
2019-11-25 0,670345 kr. 0,664512 kr.
2019-11-24 0,785427 kr. 0,670345 kr.
2019-11-23 0,777864 kr. 0,785427 kr.
2019-11-22 0,789681 kr. 0,777864 kr.
2019-11-21 0,790097 kr. 0,789681 kr.
2019-11-20 0,906217 kr. 0,790097 kr.
2019-11-19 0,783114 kr. 0,906217 kr.
2019-11-18 0,809141 kr. 0,783114 kr.
2019-11-17 0,802372 kr. 0,809141 kr.
2019-11-16 0,838189 kr. 0,802372 kr.
2019-11-15 0,815753 kr. 0,838189 kr.
2019-11-14 0,828849 kr. 0,815753 kr.
2019-11-13 0,813701 kr. 0,828849 kr.
2019-11-12 0,804358 kr. 0,813701 kr.
2019-11-11 0,867760 kr. 0,804358 kr.
2019-11-10 0,853767 kr. 0,867760 kr.
2019-11-09 0,847935 kr. 0,853767 kr.
2019-11-08 0,895711 kr. 0,847935 kr.