🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,187441 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-24 15:37:49 UTC (3 ngày trước)
518 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.266.200
MOD
USD

Modum EUR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-25 0,00000000 € 0,00000000 € 0,153962 € N/A
2021-01-24 0,00000000 € 460,35 € 0,153962 € 0,153962 €
2021-01-23 0,00000000 € 460,35 € 0,153962 € 0,153962 €
2021-01-19 0,00000000 € 0,00000000 € 0,138350 € 0,153962 €
2021-01-18 0,00000000 € 0,00000000 € 0,138350 € 0,138350 €
2021-01-17 0,00000000 € 0,00000000 € 0,138350 € 0,138350 €
2021-01-16 0,00000000 € 0,00000000 € 0,138350 € 0,138350 €
2021-01-15 0,00000000 € 0,00000000 € 0,138350 € 0,138350 €
2021-01-14 0,00000000 € 0,00000000 € 0,138350 € 0,138350 €
2021-01-13 0,00000000 € 0,00000000 € 0,138350 € 0,138350 €
2021-01-12 0,00000000 € 0,00000000 € 0,138350 € 0,138350 €
2021-01-10 0,00000000 € 235,75 € 0,138350 € 0,138350 €
2021-01-09 0,00000000 € 238,11 € 0,139733 € 0,138350 €
2021-01-08 0,00000000 € 244,15 € 0,140399 € 0,139733 €
2021-01-07 0,00000000 € 17,40 € 0,181260 € 0,140399 €
2021-01-06 0,00000000 € 38,23 € 0,177835 € 0,181260 €
2021-01-05 0,00000000 € 156,59 € 0,168012 € 0,177835 €
2021-01-04 0,00000000 € 0,00000000 € 0,138763 € 0,168012 €
2021-01-03 0,00000000 € 215,08 € 0,138763 € 0,138763 €
2021-01-02 0,00000000 € 577,16 € 0,150223 € 0,138763 €
2021-01-01 0,00000000 € 376,37 € 0,164354 € 0,150223 €
2020-12-31 0,00000000 € 193,32 € 0,161100 € 0,164354 €
2020-12-30 0,00000000 € 193,32 € 0,161100 € 0,161100 €
2020-12-28 0,00000000 € 0,00000000 € 0,107749 € 0,161100 €
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android