Rank #N/A
643 người thích điều này
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,023234260624 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-07-21 13:00:20 UTC (2 ngày trước)
643 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply 21.266.200
Show Info
Hide Info

Modum ILS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-22 0,000000000000 ₪ 0,000000000000 ₪ 0,075724 ₪ N/A
2021-07-21 0,000000000000 ₪ 0,000000000000 ₪ 0,075724 ₪ 0,075724 ₪
2021-07-20 0,000000000000 ₪ 0,000000000000 ₪ 0,075724 ₪ 0,075724 ₪
2021-07-19 0,000000000000 ₪ 0,000000000000 ₪ 0,075724 ₪ 0,075724 ₪
2021-07-18 0,000000000000 ₪ 0,000000000000 ₪ 0,075724 ₪ 0,075724 ₪
2021-07-05 0,000000000000 ₪ 0,000000000000 ₪ 0,075724 ₪ 0,075724 ₪
2021-07-04 0,000000000000 ₪ 0,000000000000 ₪ 0,075724 ₪ 0,075724 ₪
2021-06-29 0,000000000000 ₪ 368,70 ₪ 0,075724 ₪ 0,075724 ₪
2021-06-28 0,000000000000 ₪ 0,000000000000 ₪ 0,671245 ₪ 0,075724 ₪
2021-06-27 0,000000000000 ₪ 0,000000000000 ₪ 0,671245 ₪ 0,671245 ₪
2021-06-26 0,000000000000 ₪ 355,76 ₪ 0,671245 ₪ 0,671245 ₪
2021-06-25 0,000000000000 ₪ 355,76 ₪ 0,671245 ₪ 0,671245 ₪
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android