🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,06472671 -89.6%
0,00000182 BTC -89.0%
0,00002710 ETH -89.2%
636 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,00000000
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06419278 / $0,620828
Cung lưu thông
? / 21.266.200

Modum KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-13 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,01945873 KD N/A
2021-06-12 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,186743 KD 0,01945873 KD
2021-06-11 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,00836306 KD 0,186743 KD
2021-06-10 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,00836306 KD 0,00836306 KD
2021-06-09 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,00836306 KD 0,00836306 KD
2021-06-08 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,00836306 KD 0,00836306 KD
2021-06-07 0,00000000 KD 3,65 KD 0,00824520 KD 0,00836306 KD
2021-06-06 0,00000000 KD 18,49 KD 0,429913 KD 0,00824520 KD
2021-06-05 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,429913 KD
2021-06-04 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-06-03 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-06-02 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-06-01 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-29 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-28 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-27 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-26 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-25 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-24 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-23 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-22 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-21 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-20 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-19 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-18 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-17 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-16 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-15 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
2021-05-14 0,00000000 KD 0,00000000 KD 0,107522 KD 0,107522 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android