🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,356945 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-07 10:17:18 UTC (khoảng 10 giờ trước)
616 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.266.200
MOD
USD

Modum LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-07 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC N/A
2021-05-06 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-05-05 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-05-04 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-05-03 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-05-02 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-05-01 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-30 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-29 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-28 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-27 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-26 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-25 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-24 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-23 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-21 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-20 0,0000000000 LTC 0,15315496 LTC 0,00134346 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-19 0,0000000000 LTC 0,53394585 LTC 0,00523476 LTC 0,00134346 LTC
2021-04-18 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00139506 LTC 0,00523476 LTC
2021-04-17 0,0000000000 LTC 0,15574267 LTC 0,00142883 LTC 0,00139506 LTC
2021-04-16 0,0000000000 LTC 0,64330405 LTC 0,00157673 LTC 0,00142883 LTC
2021-04-15 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00065465 LTC 0,00157673 LTC
2021-04-14 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00065465 LTC 0,00065465 LTC
2021-04-13 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00065465 LTC 0,00065465 LTC
2021-04-12 0,0000000000 LTC 0,81575451 LTC 0,00064385 LTC 0,00065465 LTC
2021-04-11 0,0000000000 LTC 3,570889 LTC 0,00210672 LTC 0,00064385 LTC
2021-04-10 0,0000000000 LTC 2,081124 LTC 0,00286262 LTC 0,00210672 LTC
2021-04-09 0,0000000000 LTC 0,0000000000 LTC 0,00028814 LTC 0,00286262 LTC
2021-04-08 0,0000000000 LTC 0,35454088 LTC 0,00178161 LTC 0,00028814 LTC
2021-04-07 0,0000000000 LTC 0,35454088 LTC 0,00178161 LTC 0,00178161 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android