Rank #N/A
642 người thích điều này
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,023234260624 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-07-26 14:00:42 UTC (khoảng 23 giờ trước)
642 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply 21.266.200
Show Info
Hide Info

Modum MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-20 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,265897 RM N/A
2021-06-19 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,265897 RM 0,265897 RM
2021-06-18 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,265897 RM 0,265897 RM
2021-06-16 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,265897 RM 0,265897 RM
2021-06-15 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,265897 RM 0,265897 RM
2021-06-14 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,265897 RM 0,265897 RM
2021-06-13 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,265897 RM 0,265897 RM
2021-06-12 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 2,55 RM 0,265897 RM
2021-06-11 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,114827 RM 2,55 RM
2021-06-10 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,114827 RM 0,114827 RM
2021-06-09 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,114827 RM 0,114827 RM
2021-06-08 0,000000000000 RM 0,000000000000 RM 0,114827 RM 0,114827 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android