🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,356945 0.0%
0,00000636 BTC 0.0%
0,00016242 ETH 0.0%
627 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,00000000
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,356945 / $0,356945
Cung lưu thông
? / 21.266.200
MOD
USD

Modum NGN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-19 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ N/A
2021-05-18 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-17 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-16 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-15 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-14 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-08 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-07 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-06 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-05 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-04 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-03 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-02 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-05-01 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-30 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-29 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-28 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-27 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-26 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-25 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-24 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-23 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-21 0,00000000 ₦ 0,00000000 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-20 0,00000000 ₦ 16.628,98 ₦ 145,87 ₦ 145,87 ₦
2021-04-19 0,00000000 ₦ 60.147 ₦ 589,68 ₦ 145,87 ₦
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android