Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,136542 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-05-27 00:59:50 UTC (khoảng 9 giờ trước)
478 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.266.200
MOD
USD

Modum PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-27 0,549739 zł N/A
2020-05-26 0,545289 zł 0,549739 zł
2020-05-25 0,534699 zł 0,545289 zł
2020-05-24 0,540463 zł 0,534699 zł
2020-05-23 0,554112 zł 0,540463 zł
2020-05-22 0,527520 zł 0,554112 zł
2020-05-21 0,566583 zł 0,527520 zł
2020-05-20 0,580578 zł 0,566583 zł
2020-05-19 0,581132 zł 0,580578 zł
2020-05-18 0,580677 zł 0,581132 zł
2020-05-17 0,562325 zł 0,580677 zł
2020-05-16 0,548326 zł 0,562325 zł
2020-05-15 0,571221 zł 0,548326 zł
2020-05-14 0,568974 zł 0,571221 zł
2020-05-13 0,539006 zł 0,568974 zł
2020-05-12 0,531037 zł 0,539006 zł
2020-05-11 0,539630 zł 0,531037 zł
2020-05-10 0,583092 zł 0,539630 zł
2020-05-09 0,621177 zł 0,583092 zł
2020-05-08 0,614270 zł 0,621177 zł
2020-05-07 0,586956 zł 0,614270 zł
2020-05-06 0,598367 zł 0,586956 zł
2020-05-05 0,607344 zł 0,598367 zł
2020-05-04 0,628758 zł 0,607344 zł
2020-05-03 0,639305 zł 0,628758 zł
2020-05-02 0,635340 zł 0,639305 zł
2020-05-01 0,649589 zł 0,635340 zł
2020-04-30 0,639554 zł 0,649589 zł
2020-04-29 0,561710 zł 0,639554 zł
2020-04-28 0,627872 zł 0,561710 zł
2020-04-27 0,613634 zł 0,627872 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android