🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0,356945 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-06 11:05:58 UTC (khoảng 4 giờ trước)
615 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.266.200
MOD
USD

Modum VND (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ N/A
2021-05-05 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-05-04 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-05-03 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-05-02 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-05-01 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-30 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-29 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-28 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-27 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-26 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-25 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-24 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-23 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-21 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-20 0,00000000 ₫ 939.198 ₫ 8.238,58 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-19 0,00000000 ₫ 3.381.035 ₫ 33.147 ₫ 8.238,58 ₫
2021-04-18 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 10.132,94 ₫ 33.147 ₫
2021-04-17 0,00000000 ₫ 1.103.629 ₫ 10.125,04 ₫ 10.132,94 ₫
2021-04-16 0,00000000 ₫ 4.290.055 ₫ 10.514,84 ₫ 10.125,04 ₫
2021-04-15 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 3.686,57 ₫ 10.514,84 ₫
2021-04-14 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 3.686,57 ₫ 3.686,57 ₫
2021-04-13 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 3.686,57 ₫ 3.686,57 ₫
2021-04-12 0,00000000 ₫ 4.713.899 ₫ 3.720,52 ₫ 3.686,57 ₫
2021-04-11 0,00000000 ₫ 20.569.278 ₫ 12.135,27 ₫ 3.720,52 ₫
2021-04-10 0,00000000 ₫ 10.537.384 ₫ 14.494,34 ₫ 12.135,27 ₫
2021-04-09 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 1.485,60 ₫ 14.494,34 ₫
2021-04-08 0,00000000 ₫ 1.864.641 ₫ 9.370,06 ₫ 1.485,60 ₫
2021-04-07 0,00000000 ₫ 1.864.641 ₫ 9.370,06 ₫ 9.370,06 ₫
2021-04-06 0,00000000 ₫ 0,00000000 ₫ 5.889,12 ₫ 9.370,06 ₫
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android