molecular future  (MOF)
Molecular Future (MOF)
$0,730077 -0.8%
0,00001815 BTC -0.1%
0,00028494 ETH 0.0%
716 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.393.595
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,720717 / $0,747418
Cung lưu thông
? / 100.000.000

Molecular Future AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-15 0,000000000000 DH 33.855.253 DH 2,72 DH N/A
2021-06-14 0,000000000000 DH 35.368.384 DH 2,73 DH 2,72 DH
2021-06-13 0,000000000000 DH 38.081.885 DH 2,72 DH 2,73 DH
2021-06-12 0,000000000000 DH 30.911.531 DH 2,52 DH 2,72 DH
2021-06-11 0,000000000000 DH 24.392.774 DH 2,48 DH 2,52 DH
2021-06-10 0,000000000000 DH 37.997.675 DH 2,47 DH 2,48 DH
2021-06-09 0,000000000000 DH 47.334.040 DH 2,50 DH 2,47 DH
2021-06-08 0,000000000000 DH 43.204.800 DH 2,54 DH 2,50 DH
2021-06-07 0,000000000000 DH 42.876.032 DH 2,63 DH 2,54 DH
2021-06-06 0,000000000000 DH 71.436.492 DH 2,65 DH 2,63 DH
2021-06-05 0,000000000000 DH 43.359.637 DH 2,35 DH 2,65 DH
2021-06-04 0,000000000000 DH 29.954.437 DH 2,04 DH 2,35 DH
2021-06-03 0,000000000000 DH 30.010.176 DH 1,93 DH 2,04 DH
2021-06-02 0,000000000000 DH 33.596.373 DH 1,92 DH 1,93 DH
2021-06-01 0,000000000000 DH 28.933.436 DH 1,90 DH 1,92 DH
2021-05-31 0,000000000000 DH 30.044.624 DH 1,88 DH 1,90 DH
2021-05-30 0,000000000000 DH 29.068.799 DH 1,80 DH 1,88 DH
2021-05-29 0,000000000000 DH 25.354.672 DH 1,55 DH 1,80 DH
2021-05-28 0,000000000000 DH 22.401.445 DH 1,52 DH 1,55 DH
2021-05-27 0,000000000000 DH 23.807.738 DH 1,50 DH 1,52 DH
2021-05-26 0,000000000000 DH 19.992.279 DH 1,46 DH 1,50 DH
2021-05-25 0,000000000000 DH 23.886.008 DH 1,48 DH 1,46 DH
2021-05-24 0,000000000000 DH 21.651.377 DH 1,46 DH 1,48 DH
2021-05-23 0,000000000000 DH 21.264.288 DH 1,47 DH 1,46 DH
2021-05-22 0,000000000000 DH 22.771.405 DH 1,42 DH 1,47 DH
2021-05-21 0,000000000000 DH 15.632.703 DH 1,46 DH 1,42 DH
2021-05-20 0,000000000000 DH 24.185.703 DH 1,52 DH 1,46 DH
2021-05-19 0,000000000000 DH 14.548.489 DH 1,53 DH 1,52 DH
2021-05-18 0,000000000000 DH 23.449.168 DH 1,44 DH 1,53 DH
2021-05-17 0,000000000000 DH 20.608.275 DH 1,45 DH 1,44 DH
2021-05-16 0,000000000000 DH 16.872.732 DH 1,42 DH 1,45 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android