Tiền ảo: 4391
Sàn giao dịch: 315
Giá trị vốn hóa thị trường: 177.173.546.607 $ 0,46%
Lưu lượng 24 giờ: 39.824.787.697 $
Ưu thế:
BTC 54,3%
ETH 9,78%
XRP 7,17%
monero  (XMR)
Monero (XMR)
$67,57 1,2%
0,01240008 BTC 1,2%
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.144.476.392
KL giao dịch trong 24 giờ
$346.426.374
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$64,93 / $68,28
Nguồn cung khả dụng
16.933.696 / 18.400.000
XMR
USD

Sàn giao dịch Monero

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
68 $
78950 KRW
0.25%
232.907.502 $
3431985,714 XMR
67,21% Gần đây
2
67 $
66,83 USDT
0.22%
26.668.750 $
397858,733 XMR
7,70% Gần đây
3
67 $
0,012298 BTC
0.24%
17.558.193 $
261940,095 XMR
5,07% Gần đây
4
67 $
66,85 USDT
0.18%
12.707.243 $
189405,371 XMR
3,67% Gần đây
5
67 $
0,012284 BTC
0.32%
7.933.993 $
118531,735 XMR
2,29% Gần đây
6
67 $
0,409076 ETH
0.08%
5.989.366 $
89419,771 XMR
1,73% Gần đây
7
67 $
66,76 USDT
0.36%
5.654.602 $
84460,229 XMR
1,63% Gần đây
8
67 $
66,8361 USD
0.27%
4.869.591 $
72858,689 XMR
1,41% Gần đây
9
67 $
66,8 USDT
-
4.390.962 $
65589,057 XMR
1,27% Gần đây
10
67 $
0,012303 BTC
0.02%
3.900.938 $
58165,962 XMR
1,13% Gần đây
11
67 $
0,01231112 BTC
-
3.537.085 $
52760,901 XMR
1,02% Gần đây
12
67 $
0,40859 ETH
0.3%
2.749.184 $
41105,390 XMR
0,79% Gần đây
13
67 $
0,012311 BTC
0.08%
2.671.737 $
39823,208 XMR
0,77% Gần đây
14
67 $
0,408723 ETH
0.33%
2.479.930 $
37052,823 XMR
0,72% Gần đây
15
67 $
0,012376725 BTC
23.05%
1.593.690 $
23628,381 XMR
0,46% Gần đây
16
67 $
0,012307 BTC
33.65%
1.043.613 $
15572,260 XMR
0,30% Gần đây
17
67 $
0,012278 BTC
0.35%
798.406 $
11930,334 XMR
0,23% Gần đây
18
67 $
66,82 USDT
0.51%
751.446 $
11221,198 XMR
0,22% Gần đây
19
68 $
67,525 USD
0.28%
575.722 $
8526,061 XMR
0,17% Gần đây
20
68 $
0,01237996 BTC
-
539.545 $
7986,143 XMR
0,16% Gần đây
21
67 $
0,012298 BTC
0.26%
518.259 $
7731,776 XMR
0,15% Gần đây
22
67 $
66,79 USDT
0.21%
500.214 $
7467,309 XMR
0,14% Gần đây
23
67 $
0,41004649 ETH
-
454.918 $
6787,916 XMR
0,13% khoảng 1 giờ trước
24
67 $
0,012273 XBT
0.24%
449.773 $
6720,088 XMR
0,13% Gần đây
25
68 $
0,01246835 BTC
-
446.607 $
6596,590 XMR
0,13% khoảng 1 giờ trước
26
66 $
447,65649523 CNY
-
438.060 $
6599,521 XMR
0,13% khoảng 1 giờ trước
27
67 $
0,012398 BTC
6.6%
331.403 $
4914,320 XMR
0,10% Gần đây
28
67 $
0,012323 BTC
0.19%
276.996 $
4125,009 XMR
0,08% Gần đây
29
67 $
0,40867 ETH
0.26%
270.807 $
4046,486 XMR
0,08% Gần đây
30
67 $
67,2 USD
0.24%
257.330 $
3829,321 XMR
0,07% Gần đây
31
67 $
0,01229926 BTC
0.12%
252.595 $
3767,932 XMR
0,07% Gần đây
32
68 $
67,9883 USD
91.21%
230.972 $
3397,226 XMR
0,07% Gần đây
33
66 $
0,403 ETH
0.74%
223.999 $
3394,669 XMR
0,06% Gần đây
34
67 $
0,012309 BTC
2.19%
202.607 $
3016,282 XMR
0,06% Gần đây
35
67 $
66,56 USDT
2.05%
199.934 $
2993,643 XMR
0,06% Gần đây
36
67 $
0,407003 ETH
2.47%
198.175 $
2970,247 XMR
0,06% Gần đây
37
66 $
65,6 USDT
0.61%
170.633 $
2591,800 XMR
0,05% Gần đây
38
HPX HPX
67 $
462,8521 CNYT
2.46%
164.626 $
2465,957 XMR
0,05% Gần đây
39
66 $
66,31149558 USD
-
161.056 $
2428,779 XMR
0,05% khoảng 1 giờ trước
40
67 $
60,32 EUR
0.43%
149.177 $
2222,824 XMR
0,04% Gần đây
41
67 $
0,0123002 BTC
0.63%
147.139 $
2196,753 XMR
0,04% Gần đây
42
67 $
0,0123002 BTC
-
147.139 $
2196,753 XMR
0,04% Gần đây
43
67 $
66,721878 USDT
0.25%
103.700 $
1548,817 XMR
0,03% Gần đây
44
67 $
2,935 BNB
0.48%
95.951 $
1428,664 XMR
0,03% Gần đây
45
66 $
0,0121 BTC
0.83%
86.216 $
1307,496 XMR
0,02% Gần đây
46
68 $
0,012544 BTC
4.94%
73.775 $
1080,040 XMR
0,02% Gần đây
47
67 $
67,43 USD
-0.49%
56.468 $
837,427 XMR
0,02% Gần đây
48
68 $
78890 KRW
-
49.036 $
723,289 XMR
0,01% Gần đây
49
67 $
0,01230063 BTC
0.42%
47.405 $
707,181 XMR
0,01% Gần đây
50
67 $
0,23788217 BCH
0.86%
40.514 $
606,555 XMR
0,01% Gần đây
51
68 $
67,599343 USD
0.39%
40.428 $
598,049 XMR
0,01% Gần đây
52
67 $
0,4087107 ETH
0.44%
37.652 $
562,552 XMR
0,01% Gần đây
53
68 $
472,7088 CNYT
4.33%
31.246 $
459,650 XMR
0,01% Gần đây
54
67 $
66,85 USDT
0.18%
26.148 $
390,019 XMR
0,01% Gần đây
55
67 $
0,01226505 BTC
11.24%
20.792 $
310,989 XMR
0,01% Gần đây
56
67 $
66,624128 USDT
0.53%
19.317 $
289,311 XMR
0,01% Gần đây
57
67 $
66,58780879 USDT
-
19.326 $
289,410 XMR
0,01% Gần đây
58
67 $
0,012303 BTC
-
17.639 $
263,290 XMR
0,01% Gần đây
59
67 $
0,012283 BTC
-
17.433 $
260,376 XMR
0,01% Gần đây
60
67 $
66,33 USDT
0.78%
15.824 $
237,869 XMR
0,00% Gần đây
61
67 $
0,409913 ETH
-
14.952 $
222,910 XMR
0,00% Gần đây
62
68 $
0,01246 BTC
-
13.825 $
204,001 XMR
0,00% Gần đây
63
67 $
66,95 USDT
-
12.715 $
189,496 XMR
0,00% Gần đây
64
67 $
0,012298 BTC
0.04%
12.427 $
185,368 XMR
0,00% Gần đây
65
67 $
0,0123 BTC
0.23%
12.264 $
182,979 XMR
0,00% Gần đây
66
67 $
0,40788941 ETH
0.83%
11.070 $
165,851 XMR
0,00% Gần đây
67
67 $
0,40788941 ETH
-
11.077 $
165,851 XMR
0,00% Gần đây
68
67 $
0,40706 ETH
-
10.370 $
155,528 XMR
0,00% Gần đây
69
67 $
0,409433 ETH
0.18%
9.313 $
138,954 XMR
0,00% Gần đây
70
67 $
67,257 USD
0.2%
8.332 $
123,877 XMR
0,00% Gần đây
71
67 $
0,01229848 BTC
10.33%
7.687 $
114,648 XMR
0,00% Gần đây
72
68 $
0,01239177 BTC
-
6.751 $
99,980 XMR
0,00% Gần đây
73
67 $
67,28636 USDT
100.0%
6.504 $
96,376 XMR
0,00% Gần đây
74
67 $
66,76 USDT
0.19%
6.351 $
94,869 XMR
0,00% Gần đây
75
67 $
66,75968401 USDC
1.0%
6.212 $
93,293 XMR
0,00% khoảng 1 giờ trước
76
67 $
0,01227144 BTC
52.75%
5.937 $
88,783 XMR
0,00% Gần đây
77
67 $
0,01227151 BTC
1.24%
5.912 $
88,377 XMR
0,00% Gần đây
78
67 $
0,0123503 BTC
-
5.141 $
76,366 XMR
0,00% Gần đây
79
67 $
60,138246 EUR
0.16%
4.379 $
65,459 XMR
0,00% Gần đây
80
67 $
0,407 ETH
-
3.075 $
46,145 XMR
0,00% Gần đây
81
67 $
0,01227833 BTC
1.02%
2.902 $
43,355 XMR
0,00% Gần đây
82
119 $
1,76404066 XMR
1.0%
2.634 $
22,201 DASH
0,00% Gần đây
83
67 $
4330,152864 RUB
-
2.582 $
38,699 XMR
0,00% Gần đây
84
67 $
259 PLN
0.87%
2.469 $
36,822 XMR
0,00% khoảng 2 giờ trước
85
66 $
0,012118 BTC
12.73%
1.621 $
24,543 XMR
0,00% Gần đây
86
66 $
59,0286 EUR
12.13%
1.305 $
19,871 XMR
0,00% Gần đây
87
66 $
0,97826012 XMR
1.23%
1.152 $
17,561 ZEC
0,00% Gần đây
88
74 $
1,09811966 XMR
1.45%
1.056 $
14,349 LTC
0,00% Gần đây
89
0 $
0,00045884 XMR
0.61%
903 $
29368,752 NXT
0,00% Gần đây
90
68 $
69,2463 DAI
0.74%
604 $
8,933 XMR
0,00% Gần đây
91
67 $
66,8559 USDT
-
489 $
7,294 XMR
0,00% Gần đây
92
67 $
0,0122459989243694 BTC
2.13%
334 $
5,013 XMR
0,00% khoảng 2 giờ trước
93
67 $
0,01221456 BTC
0.98%
258 $
3,879 XMR
0,00% Gần đây
94
65 $
1203,1 BTS
-
220 $
3,391 XMR
0,00% khoảng 2 giờ trước
95
0 $
0,00001392 XMR
1.14%
199 $
214028,991 BCN
0,00% khoảng 2 giờ trước
96
68 $
0,012500001 BTC
3.2%
134 $
1,960 XMR
0,00% Gần đây
97
67 $
66,55 USD
11.84%
112 $
1,677 XMR
0,00% khoảng 3 giờ trước
98
67 $
67,0323 TUSD
0.92%
103 $
1,538 XMR
0,00% Gần đây
99
67 $
0,01234086 BTC
2.5%
80 $
1,188 XMR
0,00% Gần đây
100
67 $
0,01231445 BTC
0.1%
56 $
0,838 XMR
0,00% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale