Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,00355533 -0.3%
0,00000027 BTC 3.6%
898 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$727.603
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.481,84
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00332202 / $0,00412244
Cung lưu thông
204.651.190 / 1.000.000.000.000.000
MUE
USD

MonetaryUnit AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-29 2.604.202 DH 7.270,70 DH 0,01272691 DH N/A
2020-10-28 2.976.496 DH 25.994 DH 0,01455187 DH 0,01272691 DH
2020-10-27 3.538.089 DH 13.749,28 DH 0,01730400 DH 0,01455187 DH
2020-10-26 3.425.853 DH 4.324,35 DH 0,01676145 DH 0,01730400 DH
2020-10-25 3.718.138 DH 3.714,80 DH 0,01820922 DH 0,01676145 DH
2020-10-24 3.799.328 DH 4.231,98 DH 0,01860931 DH 0,01820922 DH
2020-10-23 3.993.437 DH 4.153,92 DH 0,01950919 DH 0,01860931 DH
2020-10-22 4.003.680 DH 63,78 DH 0,01962197 DH 0,01950919 DH
2020-10-21 3.799.565 DH 144,35 DH 0,01863957 DH 0,01962197 DH
2020-10-20 3.598.373 DH 930,57 DH 0,01767864 DH 0,01863957 DH
2020-10-19 3.516.970 DH 99,12 DH 0,01726722 DH 0,01767864 DH
2020-10-18 3.481.252 DH 802,23 DH 0,01711199 DH 0,01726722 DH
2020-10-17 3.477.296 DH 4.570,57 DH 0,01708362 DH 0,01711199 DH
2020-10-16 3.436.712 DH 5.447,95 DH 0,01688958 DH 0,01708362 DH
2020-10-15 3.582.044 DH 17.758,03 DH 0,01760971 DH 0,01688958 DH
2020-10-14 3.416.181 DH 3.304,45 DH 0,01678212 DH 0,01760971 DH
2020-10-13 3.451.398 DH 1.015,29 DH 0,01698053 DH 0,01678212 DH
2020-10-12 3.386.634 DH 2.475,03 DH 0,01666828 DH 0,01698053 DH
2020-10-11 3.551.644 DH 1.462,06 DH 0,01749746 DH 0,01666828 DH
2020-10-10 3.541.052 DH 1.223,08 DH 0,01668490 DH 0,01749746 DH
2020-10-09 3.247.238 DH 1.631,37 DH 0,01600998 DH 0,01668490 DH
2020-10-08 3.332.913 DH 6.054,64 DH 0,01565839 DH 0,01600998 DH
2020-10-07 3.156.289 DH 7.988,59 DH 0,01557331 DH 0,01565839 DH
2020-10-06 3.689.197 DH 971,62 DH 0,01820973 DH 0,01557331 DH
2020-10-05 3.569.531 DH 7.320,97 DH 0,01762594 DH 0,01820973 DH
2020-10-04 3.767.218 DH 19.728,29 DH 0,01861868 DH 0,01762594 DH
2020-10-03 4.007.478 DH 43.927 DH 0,01941680 DH 0,01861868 DH
2020-10-02 3.694.056 DH 738,15 DH 0,01832060 DH 0,01941680 DH
2020-10-01 3.844.064 DH 1.789,39 DH 0,01901060 DH 0,01832060 DH
2020-09-30 3.782.521 DH 2.107,94 DH 0,01870957 DH 0,01901060 DH
2020-09-29 4.228.727 DH 10.140,47 DH 0,02092914 DH 0,01870957 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android