Rank #1945
1.124 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,006693451178 1.2%
0,00000011 BTC 0.0%
1.124 người thích điều này
$0,006585448861
24H Range
$0,007485271541
Vốn hóa thị trường $1.576.431
KL giao dịch trong 24 giờ $2.834,40
Cung lưu thông 235.518.427
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

MonetaryUnit BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-16 2.789 BCH 2,855111 BCH 0,00001080 BCH N/A
2021-10-15 2.500 BCH 9,368826 BCH 0,00001063 BCH 0,00001080 BCH
2021-10-14 2.524 BCH 2,189454 BCH 0,00001170 BCH 0,00001063 BCH
2021-10-13 2.458 BCH 1,711232 BCH 0,00001051 BCH 0,00001170 BCH
2021-10-12 2.705 BCH 4,000966 BCH 0,00001150 BCH 0,00001051 BCH
2021-10-11 2.403 BCH 1,263624 BCH 0,00001023 BCH 0,00001150 BCH
2021-10-10 2.283 BCH 4,830182 BCH 0,00001063 BCH 0,00001023 BCH
2021-10-09 2.345 BCH 0,26700398 BCH 0,00000998 BCH 0,00001063 BCH
2021-10-08 2.278 BCH 1,378965 BCH 0,00000975 BCH 0,00000998 BCH
2021-10-07 2.525 BCH 2,183923 BCH 0,00001076 BCH 0,00000975 BCH
2021-10-06 2.441 BCH 1,905856 BCH 0,00001040 BCH 0,00001076 BCH
2021-10-05 2.517 BCH 0,35913957 BCH 0,00001073 BCH 0,00001040 BCH
2021-10-04 2.177 BCH 2,670159 BCH 0,00001095 BCH 0,00001073 BCH
2021-10-03 2.429 BCH 1,003249 BCH 0,00001036 BCH 0,00001095 BCH
2021-10-02 2.710 BCH 1,385759 BCH 0,00001066 BCH 0,00001036 BCH
2021-10-01 2.466 BCH 1,720291 BCH 0,00001049 BCH 0,00001066 BCH
2021-09-30 2.425 BCH 1,179643 BCH 0,00001031 BCH 0,00001049 BCH
2021-09-29 2.636 BCH 2,134396 BCH 0,00001042 BCH 0,00001031 BCH
2021-09-28 2.626 BCH 1,215242 BCH 0,00001036 BCH 0,00001042 BCH
2021-09-27 2.377 BCH 1,054530 BCH 0,00000935 BCH 0,00001036 BCH
2021-09-26 2.139 BCH 3,229990 BCH 0,00000909 BCH 0,00000935 BCH
2021-09-25 2.522 BCH 0,83466234 BCH 0,00000921 BCH 0,00000909 BCH
2021-09-24 2.283 BCH 2,454710 BCH 0,00000981 BCH 0,00000921 BCH
2021-09-23 2.065 BCH 1,766558 BCH 0,00000879 BCH 0,00000981 BCH
2021-09-22 2.462 BCH 1,767240 BCH 0,00001054 BCH 0,00000879 BCH
2021-09-21 2.235 BCH 0,62890783 BCH 0,00000962 BCH 0,00001054 BCH
2021-09-20 2.184 BCH 4,715069 BCH 0,00000856 BCH 0,00000962 BCH
2021-09-19 2.148 BCH 0,59464163 BCH 0,00000921 BCH 0,00000856 BCH
2021-09-18 2.315 BCH 13,048131 BCH 0,00000993 BCH 0,00000921 BCH
2021-09-17 2.258 BCH 0,60802563 BCH 0,00000969 BCH 0,00000993 BCH
2021-09-16 2.241 BCH 5,317976 BCH 0,00000961 BCH 0,00000969 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android