Rank #2258
1.149 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,004942445485 -5.2%
0,00000010 BTC -9.1%
1.149 người thích điều này
$0,004824410118
Phạm vi 24H
$0,005458357625
Vốn hóa thị trường $1.186.374
KL giao dịch trong 24 giờ $1.657,30
Cung lưu thông 240.037.868
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

MonetaryUnit BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-05 26.400.178 μBTC 56.139 μBTC 0,110000 μBTC N/A
2021-12-04 26.391.640 μBTC 172.112 μBTC 0,110000 μBTC 0,110000 μBTC
2021-12-03 26.383.071 μBTC 13.282,00 μBTC 0,110000 μBTC 0,110000 μBTC
2021-12-02 28.772.236 μBTC 61.253 μBTC 0,120000 μBTC 0,110000 μBTC
2021-12-01 31.159.823 μBTC 24.966 μBTC 0,130000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-30 28.753.530 μBTC 196.614 μBTC 0,120000 μBTC 0,130000 μBTC
2021-11-29 31.139.455 μBTC 68.385 μBTC 0,130000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-28 33.523.877 μBTC 73.130 μBTC 0,140000 μBTC 0,130000 μBTC
2021-11-27 28.710.895 μBTC 68.960 μBTC 0,120000 μBTC 0,140000 μBTC
2021-11-26 28.701.642 μBTC 6.341,48 μBTC 0,120000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-25 28.692.439 μBTC 179.676 μBTC 0,120000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-24 28.683.108 μBTC 90.168 μBTC 0,120000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-23 26.284.220 μBTC 1.021.383 μBTC 0,130000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-22 19.109.613 μBTC 78.872 μBTC 0,080000 μBTC 0,130000 μBTC
2021-11-21 21.491.200 μBTC 104.054 μBTC 0,090000 μBTC 0,080000 μBTC
2021-11-20 23.871.325 μBTC 77.076 μBTC 0,100000 μBTC 0,090000 μBTC
2021-11-19 21.477.278 μBTC 630.235 μBTC 0,090000 μBTC 0,100000 μBTC
2021-11-18 28.627.006 μBTC 864.741 μBTC 0,120000 μBTC 0,090000 μBTC
2021-11-17 23.847.231 μBTC 16.956,50 μBTC 0,100000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-16 23.838.613 μBTC 52.316 μBTC 0,100000 μBTC 0,100000 μBTC
2021-11-15 23.829.941 μBTC 119.900 μBTC 0,100000 μBTC 0,100000 μBTC
2021-11-14 26.190.240 μBTC 52.457 μBTC 0,110000 μBTC 0,100000 μBTC
2021-11-13 28.561.040 μBTC 41.347 μBTC 0,120000 μBTC 0,110000 μBTC
2021-11-12 28.550.836 μBTC 51.016 μBTC 0,120000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-11 28.540.430 μBTC 101.976 μBTC 0,120000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-10 23.774.949 μBTC 21.958 μBTC 0,100000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-09 28.519.701 μBTC 34.857 μBTC 0,120000 μBTC 0,100000 μBTC
2021-11-08 26.133.771 μBTC 10.735,58 μBTC 0,110000 μBTC 0,120000 μBTC
2021-11-07 26.124.343 μBTC 7.920,42 μBTC 0,110000 μBTC 0,110000 μBTC
2021-11-06 27.665.345 μBTC 5.657,52 μBTC 0,120215 μBTC 0,110000 μBTC
2021-11-05 23.732.082 μBTC 30.821 μBTC 0,129802 μBTC 0,120215 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android