Rank #2258
1.149 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,004932524932 -3.8%
0,00000010 BTC -9.1%
1.149 người thích điều này
$0,004824410118
Phạm vi 24H
$0,005458357625
Vốn hóa thị trường $1.184.006
KL giao dịch trong 24 giờ $1.689,14
Cung lưu thông 240.040.640
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

MonetaryUnit CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-05 1.188.063 Fr. 2.527,39 Fr. 0,00495220 Fr. N/A
2021-12-04 1.296.450 Fr. 8.481,92 Fr. 0,00542094 Fr. 0,00495220 Fr.
2021-12-03 1.375.250 Fr. 691,28 Fr. 0,00572513 Fr. 0,00542094 Fr.
2021-12-02 1.515.342 Fr. 3.224,44 Fr. 0,00631697 Fr. 0,00572513 Fr.
2021-12-01 1.634.678 Fr. 1.308,41 Fr. 0,00681291 Fr. 0,00631697 Fr.
2021-11-30 1.537.398 Fr. 10.492,80 Fr. 0,00640411 Fr. 0,00681291 Fr.
2021-11-29 1.651.410 Fr. 3.623,76 Fr. 0,00688874 Fr. 0,00640411 Fr.
2021-11-28 1.693.251 Fr. 3.678,83 Fr. 0,00704278 Fr. 0,00688874 Fr.
2021-11-27 1.428.798 Fr. 3.417,29 Fr. 0,00594652 Fr. 0,00704278 Fr.
2021-11-26 1.592.601 Fr. 349,48 Fr. 0,00661324 Fr. 0,00594652 Fr.
2021-11-25 1.533.338 Fr. 9.601,97 Fr. 0,00641286 Fr. 0,00661324 Fr.
2021-11-24 1.543.874 Fr. 4.853,33 Fr. 0,00645902 Fr. 0,00641286 Fr.
2021-11-23 1.382.806 Fr. 53.716 Fr. 0,00683685 Fr. 0,00645902 Fr.
2021-11-22 1.055.260 Fr. 4.345,39 Fr. 0,00440755 Fr. 0,00683685 Fr.
2021-11-21 1.192.766 Fr. 5.792,79 Fr. 0,00501039 Fr. 0,00440755 Fr.
2021-11-20 1.291.950 Fr. 4.160,65 Fr. 0,00539812 Fr. 0,00501039 Fr.
2021-11-19 1.128.947 Fr. 33.128 Fr. 0,00473083 Fr. 0,00539812 Fr.
2021-11-18 1.602.708 Fr. 48.604 Fr. 0,00674471 Fr. 0,00473083 Fr.
2021-11-17 1.346.204 Fr. 955,83 Fr. 0,00563695 Fr. 0,00674471 Fr.
2021-11-16 1.412.931 Fr. 3.103,10 Fr. 0,00593140 Fr. 0,00563695 Fr.
2021-11-15 1.436.012 Fr. 7.225,29 Fr. 0,00602608 Fr. 0,00593140 Fr.
2021-11-14 1.556.617 Fr. 3.117,81 Fr. 0,00653785 Fr. 0,00602608 Fr.
2021-11-13 1.690.997 Fr. 2.448,00 Fr. 0,00710477 Fr. 0,00653785 Fr.
2021-11-12 1.716.677 Fr. 3.058,94 Fr. 0,00719527 Fr. 0,00710477 Fr.
2021-11-11 1.698.075 Fr. 6.079,43 Fr. 0,00715394 Fr. 0,00719527 Fr.
2021-11-10 1.461.187 Fr. 1.347,10 Fr. 0,00613495 Fr. 0,00715394 Fr.
2021-11-09 1.757.653 Fr. 2.153,27 Fr. 0,00741288 Fr. 0,00613495 Fr.
2021-11-08 1.503.408 Fr. 618,06 Fr. 0,00633285 Fr. 0,00741288 Fr.
2021-11-07 1.466.232 Fr. 444,76 Fr. 0,00617692 Fr. 0,00633285 Fr.
2021-11-06 1.542.922 Fr. 315,65 Fr. 0,00670713 Fr. 0,00617692 Fr.
2021-11-05 1.330.083 Fr. 1.731,24 Fr. 0,00729107 Fr. 0,00670713 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android