Rank #2107
1.146 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,007162781283 1.3%
0,00000013 BTC 0.0%
1.146 người thích điều này
$0,006441162818
Phạm vi 24H
$0,007178690877
Vốn hóa thị trường $1.715.017
KL giao dịch trong 24 giờ $1.968,96
Cung lưu thông 239.434.553
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

MonetaryUnit CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-27 1.287.720.698 CLP$ 3.079.872 CLP$ 5,36 CLP$ N/A
2021-11-26 1.394.224.308 CLP$ 305.958 CLP$ 5,79 CLP$ 5,36 CLP$
2021-11-25 1.337.024.936 CLP$ 8.372.627 CLP$ 5,59 CLP$ 5,79 CLP$
2021-11-24 1.342.613.683 CLP$ 4.220.644 CLP$ 5,62 CLP$ 5,59 CLP$
2021-11-23 1.202.841.153 CLP$ 46.723.420 CLP$ 5,95 CLP$ 5,62 CLP$
2021-11-22 941.394.711 CLP$ 3.877.001 CLP$ 3,93 CLP$ 5,95 CLP$
2021-11-21 1.064.303.364 CLP$ 5.168.902 CLP$ 4,47 CLP$ 3,93 CLP$
2021-11-20 1.152.620.392 CLP$ 3.711.950 CLP$ 4,82 CLP$ 4,47 CLP$
2021-11-19 1.012.915.265 CLP$ 29.723.269 CLP$ 4,24 CLP$ 4,82 CLP$
2021-11-18 1.425.846.550 CLP$ 43.239.400 CLP$ 6,00 CLP$ 4,24 CLP$
2021-11-17 1.173.118.973 CLP$ 832.977 CLP$ 4,91 CLP$ 6,00 CLP$
2021-11-16 1.219.223.870 CLP$ 2.676.350 CLP$ 5,12 CLP$ 4,91 CLP$
2021-11-15 1.246.018.895 CLP$ 6.269.336 CLP$ 5,23 CLP$ 5,12 CLP$
2021-11-14 1.353.377.031 CLP$ 2.710.730 CLP$ 5,68 CLP$ 5,23 CLP$
2021-11-13 1.470.212.061 CLP$ 2.128.376 CLP$ 6,18 CLP$ 5,68 CLP$
2021-11-12 1.476.411.028 CLP$ 2.630.725 CLP$ 6,19 CLP$ 6,18 CLP$
2021-11-11 1.470.929.142 CLP$ 5.266.462 CLP$ 6,20 CLP$ 6,19 CLP$
2021-11-10 1.271.165.503 CLP$ 1.172.123 CLP$ 5,34 CLP$ 6,20 CLP$
2021-11-09 1.547.330.562 CLP$ 1.895.985 CLP$ 6,53 CLP$ 5,34 CLP$
2021-11-08 1.336.117.043 CLP$ 549.289 CLP$ 5,63 CLP$ 6,53 CLP$
2021-11-07 1.304.197.547 CLP$ 395.610 CLP$ 5,49 CLP$ 5,63 CLP$
2021-11-06 1.372.524.075 CLP$ 280.788 CLP$ 5,97 CLP$ 5,49 CLP$
2021-11-05 1.186.583.408 CLP$ 1.544.111 CLP$ 6,50 CLP$ 5,97 CLP$
2021-11-04 1.215.848.411 CLP$ 1.955.967 CLP$ 5,13 CLP$ 6,50 CLP$
2021-11-03 1.452.621.816 CLP$ 2.015.706 CLP$ 5,12 CLP$ 5,13 CLP$
2021-11-02 1.286.850.432 CLP$ 4.760.282 CLP$ 5,44 CLP$ 5,12 CLP$
2021-11-01 1.410.768.514 CLP$ 1.312.908 CLP$ 4,96 CLP$ 5,44 CLP$
2021-10-31 1.434.130.315 CLP$ 1.005.350 CLP$ 6,04 CLP$ 4,96 CLP$
2021-10-30 1.444.283.254 CLP$ 2.969.168 CLP$ 6,10 CLP$ 6,04 CLP$
2021-10-29 1.275.125.221 CLP$ 7.605.297 CLP$ 5,39 CLP$ 6,10 CLP$
2021-10-28 1.228.932.377 CLP$ 1.882.487 CLP$ 5,20 CLP$ 5,39 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android