Rank #2113
1.146 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,007368283252 7.3%
0,00000013 BTC 8.3%
1.146 người thích điều này
$0,006817031770
Phạm vi 24H
$0,007516742409
Vốn hóa thị trường $1.765.767
KL giao dịch trong 24 giờ $1.597,08
Cung lưu thông 239.644.323
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

MonetaryUnit EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-30 414.871 EOS 2.837 EOS 0,00173132 EOS N/A
2021-11-29 448.252 EOS 991,134 EOS 0,00188414 EOS 0,00173132 EOS
2021-11-28 472.710 EOS 1.032 EOS 0,00197507 EOS 0,00188414 EOS
2021-11-27 400.817 EOS 964,546 EOS 0,00167843 EOS 0,00197507 EOS
2021-11-26 397.742 EOS 88,167 EOS 0,00166838 EOS 0,00167843 EOS
2021-11-25 397.803 EOS 2.491 EOS 0,00166373 EOS 0,00166838 EOS
2021-11-24 389.453 EOS 1.224 EOS 0,00162933 EOS 0,00166373 EOS
2021-11-23 357.930 EOS 13.924 EOS 0,00177217 EOS 0,00162933 EOS
2021-11-22 263.228 EOS 1.087 EOS 0,00110268 EOS 0,00177217 EOS
2021-11-21 295.878 EOS 1.433 EOS 0,00123908 EOS 0,00110268 EOS
2021-11-20 322.916 EOS 1.043 EOS 0,00135280 EOS 0,00123908 EOS
2021-11-19 299.211 EOS 8.780 EOS 0,00125384 EOS 0,00135280 EOS
2021-11-18 396.842 EOS 11.941 EOS 0,00165707 EOS 0,00125384 EOS
2021-11-17 329.799 EOS 234,774 EOS 0,00138457 EOS 0,00165707 EOS
2021-11-16 314.997 EOS 692,586 EOS 0,00132384 EOS 0,00138457 EOS
2021-11-15 312.508 EOS 1.572 EOS 0,00131141 EOS 0,00132384 EOS
2021-11-14 336.037 EOS 673,061 EOS 0,00141137 EOS 0,00131141 EOS
2021-11-13 377.607 EOS 546,649 EOS 0,00158653 EOS 0,00141137 EOS
2021-11-12 374.019 EOS 671,253 EOS 0,00157893 EOS 0,00158653 EOS
2021-11-11 384.468 EOS 1.370 EOS 0,00161226 EOS 0,00157893 EOS
2021-11-10 307.323 EOS 283,746 EOS 0,00129224 EOS 0,00161226 EOS
2021-11-09 394.041 EOS 482,500 EOS 0,00166106 EOS 0,00129224 EOS
2021-11-08 360.251 EOS 147,851 EOS 0,00151493 EOS 0,00166106 EOS
2021-11-07 361.095 EOS 109,467 EOS 0,00152030 EOS 0,00151493 EOS
2021-11-06 374.353 EOS 76,411 EOS 0,00162363 EOS 0,00152030 EOS
2021-11-05 321.624 EOS 416,484 EOS 0,00175401 EOS 0,00162363 EOS
2021-11-04 318.305 EOS 511,768 EOS 0,00134112 EOS 0,00175401 EOS
2021-11-03 381.896 EOS 527,349 EOS 0,00133914 EOS 0,00134112 EOS
2021-11-02 343.644 EOS 1.264 EOS 0,00144513 EOS 0,00133914 EOS
2021-11-01 376.464 EOS 350,916 EOS 0,00132699 EOS 0,00144513 EOS
2021-10-31 392.471 EOS 276,142 EOS 0,00165974 EOS 0,00132699 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android