Rank #1981
1.124 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,006766197800 -9.1%
0,00000011 BTC -8.7%
1.124 người thích điều này
$0,006104402364
24H Range
$0,007442296194
Vốn hóa thị trường $1.598.566
KL giao dịch trong 24 giờ $3.479,05
Cung lưu thông 236.257.656
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

MonetaryUnit MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-24 7.175.052 RM 20.112 RM 0,03067744 RM N/A
2021-10-23 7.129.735 RM 5.916,90 RM 0,02792419 RM 0,03067744 RM
2021-10-22 6.807.688 RM 20.915 RM 0,02879405 RM 0,02792419 RM
2021-10-21 7.773.868 RM 49.649 RM 0,02745631 RM 0,02879405 RM
2021-10-20 6.292.924 RM 3.644,32 RM 0,02675952 RM 0,02745631 RM
2021-10-19 6.679.199 RM 19.087,07 RM 0,02844134 RM 0,02675952 RM
2021-10-18 6.569.265 RM 3.426,71 RM 0,02788019 RM 0,02844134 RM
2021-10-17 6.542.223 RM 9.416,82 RM 0,02777474 RM 0,02788019 RM
2021-10-16 7.284.500 RM 7.443,23 RM 0,02815115 RM 0,02777474 RM
2021-10-15 6.206.035 RM 23.290 RM 0,02641273 RM 0,02815115 RM
2021-10-14 6.161.529 RM 5.388,38 RM 0,02880351 RM 0,02641273 RM
2021-10-13 5.978.383 RM 4.218,54 RM 0,02590964 RM 0,02880351 RM
2021-10-12 6.754.493 RM 9.989,55 RM 0,02872337 RM 0,02590964 RM
2021-10-11 6.073.616 RM 3.116,18 RM 0,02523230 RM 0,02872337 RM
2021-10-10 5.937.627 RM 12.447,05 RM 0,02740529 RM 0,02523230 RM
2021-10-09 5.897.601 RM 665,28 RM 0,02486476 RM 0,02740529 RM
2021-10-08 5.855.765 RM 3.514,13 RM 0,02483605 RM 0,02486476 RM
2021-10-07 6.548.951 RM 5.663,89 RM 0,02789524 RM 0,02483605 RM
2021-10-06 6.070.456 RM 4.739,79 RM 0,02586562 RM 0,02789524 RM
2021-10-05 5.813.133 RM 829,57 RM 0,02477738 RM 0,02586562 RM
2021-10-04 5.190.048 RM 6.398,57 RM 0,02624985 RM 0,02477738 RM
2021-10-03 5.678.348 RM 2.345,55 RM 0,02423163 RM 0,02624985 RM
2021-10-02 6.136.351 RM 3.146,78 RM 0,02419827 RM 0,02423163 RM
2021-10-01 5.108.563 RM 3.588,28 RM 0,02188928 RM 0,02419827 RM
2021-09-30 4.864.727 RM 2.382,54 RM 0,02082948 RM 0,02188928 RM
2021-09-29 5.317.327 RM 4.284,81 RM 0,02092485 RM 0,02082948 RM
2021-09-28 5.478.879 RM 2.526,35 RM 0,02154612 RM 0,02092485 RM
2021-09-27 5.093.583 RM 2.272,32 RM 0,02014032 RM 0,02154612 RM
2021-09-26 4.605.486 RM 7.017,39 RM 0,01975451 RM 0,02014032 RM
2021-09-25 5.422.452 RM 1.790,16 RM 0,01976298 RM 0,01975451 RM
2021-09-24 5.247.047 RM 5.639,69 RM 0,02254496 RM 0,01976298 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android