Rank #1886
1.124 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,007467233393 22.0%
0,00000012 BTC 20.0%
1.124 người thích điều này
$0,006068781442
24H Range
$0,007499786145
Vốn hóa thị trường $1.761.260
KL giao dịch trong 24 giờ $678,86
Cung lưu thông 235.865.189
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

MonetaryUnit NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-19 13.486.651 kr 38.531 kr 0,057414 kr N/A
2021-10-18 13.293.360 kr 6.934,19 kr 0,056417 kr 0,057414 kr
2021-10-17 13.252.045 kr 19.074,88 kr 0,056261 kr 0,056417 kr
2021-10-16 14.755.614 kr 15.077,14 kr 0,057023 kr 0,056261 kr
2021-10-15 12.624.851 kr 47.368 kr 0,053720 kr 0,057023 kr
2021-10-14 12.581.923 kr 11.000,71 kr 0,058804 kr 0,053720 kr
2021-10-13 12.264.190 kr 8.665,76 kr 0,053224 kr 0,058804 kr
2021-10-12 13.908.163 kr 20.569 kr 0,059144 kr 0,053224 kr
2021-10-11 12.424.578 kr 6.373,10 kr 0,051604 kr 0,059144 kr
2021-10-10 12.135.753 kr 25.440 kr 0,056013 kr 0,051604 kr
2021-10-09 12.056.063 kr 1.359,38 kr 0,050807 kr 0,056013 kr
2021-10-08 12.004.406 kr 7.203,08 kr 0,050908 kr 0,050807 kr
2021-10-07 13.427.686 kr 11.612,99 kr 0,057195 kr 0,050908 kr
2021-10-06 12.392.925 kr 9.676,36 kr 0,052805 kr 0,057195 kr
2021-10-05 11.942.549 kr 1.704,28 kr 0,050903 kr 0,052805 kr
2021-10-04 10.700.668 kr 13.179,58 kr 0,054069 kr 0,050903 kr
2021-10-03 11.707.989 kr 4.836,21 kr 0,04996236 kr 0,054069 kr
2021-10-02 12.652.331 kr 6.488,24 kr 0,04989357 kr 0,04996236 kr
2021-10-01 10.676.844 kr 7.498,24 kr 0,04574083 kr 0,04989357 kr
2021-09-30 10.202.396 kr 4.993,54 kr 0,04365628 kr 0,04574083 kr
2021-09-29 11.010.520 kr 8.872,78 kr 0,04333020 kr 0,04365628 kr
2021-09-28 11.245.170 kr 5.187,09 kr 0,04423846 kr 0,04333020 kr
2021-09-27 10.380.292 kr 4.662,14 kr 0,04132210 kr 0,04423846 kr
2021-09-26 9.431.543 kr 14.370,86 kr 0,04045513 kr 0,04132210 kr
2021-09-25 11.114.284 kr 3.666,05 kr 0,04047247 kr 0,04045513 kr
2021-09-24 10.767.541 kr 11.565,10 kr 0,04623210 kr 0,04047247 kr
2021-09-23 9.679.759 kr 8.342,26 kr 0,04151565 kr 0,04623210 kr
2021-09-22 10.716.935 kr 7.694,13 kr 0,04590273 kr 0,04151565 kr
2021-09-21 10.701.392 kr 2.970,19 kr 0,04543327 kr 0,04590273 kr
2021-09-20 11.521.571 kr 24.812 kr 0,04503178 kr 0,04543327 kr
2021-09-19 11.707.987 kr 3.260,73 kr 0,050506 kr 0,04503178 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android