Rank #2143
1.146 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,007079630212 0.2%
0,00000013 BTC 0.0%
1.146 người thích điều này
$0,006511091262
Phạm vi 24H
$0,007660019884
Vốn hóa thị trường $1.564.493
KL giao dịch trong 24 giờ $3.686,34
Cung lưu thông 239.479.049
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

MonetaryUnit SEK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-28 16.797.043 kr 36.494 kr 0,069864 kr N/A
2021-11-27 14.173.672 kr 33.900 kr 0,058989 kr 0,069864 kr
2021-11-26 15.484.749 kr 3.400,49 kr 0,064348 kr 0,058989 kr
2021-11-25 14.977.699 kr 93.792 kr 0,062641 kr 0,064348 kr
2021-11-24 14.948.167 kr 46.991 kr 0,062538 kr 0,062641 kr
2021-11-23 13.332.678 kr 517.894 kr 0,065917 kr 0,062538 kr
2021-11-22 10.167.253 kr 41.873 kr 0,04247165 kr 0,065917 kr
2021-11-21 11.506.073 kr 55.880 kr 0,04833293 kr 0,04247165 kr
2021-11-20 12.460.859 kr 40.130 kr 0,052065 kr 0,04833293 kr
2021-11-19 10.812.456 kr 317.284 kr 0,04530933 kr 0,052065 kr
2021-11-18 15.300.245 kr 463.914 kr 0,064377 kr 0,04530933 kr
2021-11-17 12.865.129 kr 9.140,45 kr 0,053905 kr 0,064377 kr
2021-11-16 13.444.462 kr 29.529 kr 0,056443 kr 0,053905 kr
2021-11-15 13.656.667 kr 68.713 kr 0,057309 kr 0,056443 kr
2021-11-14 14.797.179 kr 29.638 kr 0,062149 kr 0,057309 kr
2021-11-13 16.074.598 kr 23.271 kr 0,067538 kr 0,062149 kr
2021-11-12 16.233.806 kr 28.931 kr 0,068051 kr 0,067538 kr
2021-11-11 16.111.604 kr 57.624 kr 0,067808 kr 0,068051 kr
2021-11-10 13.754.288 kr 12.676,41 kr 0,057731 kr 0,067808 kr
2021-11-09 16.498.923 kr 20.219 kr 0,069606 kr 0,057731 kr
2021-11-08 14.112.345 kr 5.804,25 kr 0,059472 kr 0,069606 kr
2021-11-07 14.126.972 kr 4.285,22 kr 0,059514 kr 0,059472 kr
2021-11-06 14.867.080 kr 3.041,48 kr 0,064628 kr 0,059514 kr
2021-11-05 12.517.441 kr 16.285,46 kr 0,068586 kr 0,064628 kr
2021-11-04 12.737.006 kr 20.487 kr 0,053687 kr 0,068586 kr
2021-11-03 15.304.551 kr 21.236 kr 0,053927 kr 0,053687 kr
2021-11-02 13.496.738 kr 49.880 kr 0,057050 kr 0,053927 kr
2021-11-01 14.902.094 kr 13.868,37 kr 0,052443 kr 0,057050 kr
2021-10-31 15.145.818 kr 10.617,47 kr 0,063816 kr 0,052443 kr
2021-10-30 15.253.043 kr 31.357 kr 0,064427 kr 0,063816 kr
2021-10-29 13.473.299 kr 80.360 kr 0,056939 kr 0,064427 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android