Rank #1932
1.120 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,005539427755 3.1%
0,00000013 BTC 8.3%
1.120 người thích điều này
$0,004616696807
24H Range
$0,005765324072
Vốn hóa thị trường $1.294.571
KL giao dịch trong 24 giờ $470,58
Cung lưu thông 233.701.275
Total Supply 1.000.000.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

MonetaryUnit XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-24 55.838 XAG 59,73 XAG 0,00023878 XAG N/A
2021-09-23 49.244 XAG 42,41 XAG 0,00021105 XAG 0,00023878 XAG
2021-09-22 54.854 XAG 39,38 XAG 0,00023495 XAG 0,00021105 XAG
2021-09-21 55.087 XAG 15,29 XAG 0,00023396 XAG 0,00023495 XAG
2021-09-20 59.494 XAG 127,74 XAG 0,00023184 XAG 0,00023396 XAG
2021-09-19 60.021 XAG 16,72 XAG 0,00025892 XAG 0,00023184 XAG
2021-09-18 63.967 XAG 360,58 XAG 0,00027449 XAG 0,00025892 XAG
2021-09-17 63.015 XAG 16,97 XAG 0,00027051 XAG 0,00027449 XAG
2021-09-16 61.216 XAG 145,27 XAG 0,00026259 XAG 0,00027051 XAG
2021-09-15 54.610 XAG 38,72 XAG 0,00027598 XAG 0,00026259 XAG
2021-09-14 57.264 XAG 85,00 XAG 0,00024730 XAG 0,00027598 XAG
2021-09-13 62.701 XAG 107,75 XAG 0,00024773 XAG 0,00024730 XAG
2021-09-12 57.621 XAG 354,25 XAG 0,00024779 XAG 0,00024773 XAG
2021-09-11 61.046 XAG 81,90 XAG 0,00024486 XAG 0,00024779 XAG
2021-09-10 63.020 XAG 21,06 XAG 0,00027119 XAG 0,00024486 XAG
2021-09-09 63.058 XAG 189,18 XAG 0,00027146 XAG 0,00027119 XAG
2021-09-08 62.894 XAG 171,84 XAG 0,00027045 XAG 0,00027146 XAG
2021-09-07 79.082 XAG 482,58 XAG 0,00034145 XAG 0,00027045 XAG
2021-09-06 67.652 XAG 196,45 XAG 0,00029214 XAG 0,00034145 XAG
2021-09-05 61.262 XAG 482,94 XAG 0,00026207 XAG 0,00029214 XAG
2021-09-04 65.462 XAG 89,59 XAG 0,00026154 XAG 0,00026207 XAG
2021-09-03 67.507 XAG 52,28 XAG 0,00029134 XAG 0,00026154 XAG
2021-09-02 60.560 XAG 334,46 XAG 0,00028080 XAG 0,00029134 XAG
2021-09-01 68.808 XAG 237,28 XAG 0,00029652 XAG 0,00028080 XAG
2021-08-31 69.968 XAG 124,37 XAG 0,00029610 XAG 0,00029652 XAG
2021-08-30 70.998 XAG 23,05 XAG 0,00030639 XAG 0,00029610 XAG
2021-08-29 70.710 XAG 74,95 XAG 0,00030491 XAG 0,00030639 XAG
2021-08-28 65.111 XAG 86,09 XAG 0,00028551 XAG 0,00030491 XAG
2021-08-27 64.632 XAG 126,68 XAG 0,00027961 XAG 0,00028551 XAG
2021-08-26 70.923 XAG 176,89 XAG 0,00030811 XAG 0,00027961 XAG
2021-08-25 70.314 XAG 32,42 XAG 0,00032332 XAG 0,00030811 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android