Rank #2252
1.149 người thích điều này
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0,004892042938 -9.9%
0,00000010 BTC -9.1%
1.149 người thích điều này
$0,004818790623
Phạm vi 24H
$0,005458357625
Vốn hóa thị trường $1.174.576
KL giao dịch trong 24 giờ $2.977,07
Cung lưu thông 240.099.355
Tổng cung 1.000.000.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

MonetaryUnit XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-06 663,99 XAU 1,00 XAU 0,00000277 XAU N/A
2021-12-05 726,02 XAU 1,54 XAU 0,00000303 XAU 0,00000277 XAU
2021-12-04 792,25 XAU 5,18 XAU 0,00000331 XAU 0,00000303 XAU
2021-12-03 845,09 XAU 0,424633 XAU 0,00000352 XAU 0,00000331 XAU
2021-12-02 923,42 XAU 1,97 XAU 0,00000385 XAU 0,00000352 XAU
2021-12-01 1.001,93 XAU 0,802973 XAU 0,00000418 XAU 0,00000385 XAU
2021-11-30 932,13 XAU 6,36 XAU 0,00000388 XAU 0,00000418 XAU
2021-11-29 999,85 XAU 2,19 XAU 0,00000416 XAU 0,00000388 XAU
2021-11-28 1.023,15 XAU 2,22 XAU 0,00000426 XAU 0,00000416 XAU
2021-11-27 863,36 XAU 2,06 XAU 0,00000359 XAU 0,00000426 XAU
2021-11-26 950,23 XAU 0,208481 XAU 0,00000395 XAU 0,00000359 XAU
2021-11-25 917,19 XAU 5,74 XAU 0,00000384 XAU 0,00000395 XAU
2021-11-24 923,49 XAU 2,90 XAU 0,00000386 XAU 0,00000384 XAU
2021-11-23 819,41 XAU 31,85 XAU 0,00000405 XAU 0,00000386 XAU
2021-11-22 615,74 XAU 2,53 XAU 0,00000257 XAU 0,00000405 XAU
2021-11-21 695,89 XAU 3,38 XAU 0,00000292 XAU 0,00000257 XAU
2021-11-20 753,63 XAU 2,43 XAU 0,00000315 XAU 0,00000292 XAU
2021-11-19 655,93 XAU 19,25 XAU 0,00000275 XAU 0,00000315 XAU
2021-11-18 924,33 XAU 28,04 XAU 0,00000389 XAU 0,00000275 XAU
2021-11-17 781,89 XAU 0,555029 XAU 0,00000327 XAU 0,00000389 XAU
2021-11-16 819,66 XAU 1,80 XAU 0,00000344 XAU 0,00000327 XAU
2021-11-15 834,88 XAU 4,20 XAU 0,00000350 XAU 0,00000344 XAU
2021-11-14 906,31 XAU 1,82 XAU 0,00000381 XAU 0,00000350 XAU
2021-11-13 984,55 XAU 1,43 XAU 0,00000414 XAU 0,00000381 XAU
2021-11-12 1.000,92 XAU 1,78 XAU 0,00000419 XAU 0,00000414 XAU
2021-11-11 1.000,53 XAU 3,58 XAU 0,00000422 XAU 0,00000419 XAU
2021-11-10 875,36 XAU 0,807527 XAU 0,00000368 XAU 0,00000422 XAU
2021-11-09 1.054,14 XAU 1,29 XAU 0,00000445 XAU 0,00000368 XAU
2021-11-08 907,35 XAU 0,372899 XAU 0,00000382 XAU 0,00000445 XAU
2021-11-07 884,22 XAU 0,268215 XAU 0,00000373 XAU 0,00000382 XAU
2021-11-06 930,54 XAU 0,190368 XAU 0,00000405 XAU 0,00000373 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android